Teknolog som vil definere fremtidens bokproduksjon

Vi kan tilby

En spennende stilling i Norges ledende grafiske miljø med fokus på å designe bøker og utvikle digitale læremidler. Den rette kandidaten får en sentral rolle i å ta byrået til neste nivå innen digitale løsninger. Stillingen vil ha stor grad av selvstendighet og inngå i byråets innovasjonsteam. Vi er åpne for å vurdere fast ansettelse eller frilanser. Stillingsbrøk er beregnet til 60% på årsbasis.

Arbeidsoppgaver

 • Støttefunksjon for designere og bokombrekkere i bok- og magasin-produksjonsmiljø
 • Utvikling/drift/vedlikehold/bruk av ulike konverteringsløsninger til og fra XML
 • Utvikling/drift/vedlikehold/bruk av automatisert sideproduksjon
 • Utvikling/drift/vedlikehold/bruk av automatisert e-bokproduksjon (EPUB2/EPUB3)
 • Drift, support og utvikling av interne systemer
 • Være en pådriver for smidig utviklingsmetodikk og automatisert leveranse
 • Ha en sentral rolle i arbeidet med løsningsbeskrivelser, dokumentasjon og teknologisk utvikling av løsninger

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelorgrad innen IT/systemutvikling
 • Erfaring med XML/XHTML/HTML
 • Erfaring med bruk av XSLT (Saxon el.)
 • Erfaring med bruk av XSL-utviklingsverktøy (Oxygen el.)
 • Erfaring med utvikling og drift/bruk av batch-prosesser MAC/Windows
 • Kjenner til Adobe-pakken, særlig InDesign
 • Kjenner til Windows-pakken og høy kompetanse i Word

Vi tror du

 • Raskt kan sette deg inn i problemstillinger
 • Er flink til å samarbeide med andre, deler kunnskap og bidrar til teamets suksess
 • Tar initiativ til forbedringer og får ting til å skje
 • Ser løsninger og våger å utfordre status quo

Personlige egenskaper

Du trives med å jobbe i et helhetlig perspektiv og klarer å oversette komplekse, tekniske aspekter til andre. Du ser verdien i å spille andre gode, og vil være med på å utvikle et miljø der alle bidrar med egen kompetanse og innsikt i avdelingen. Som en person har du en strukturert tilnærming til arbeidet ditt. Du utviser selvstendighet og tar initiativ, og du har høy personlig integritet og etisk standard. Du trives i et dynamisk arbeidsmiljø og ser verdien av fremdrift i arbeidet du er tildelt. Du må være fortrolig med å snakke om verdien av arbeidet ditt med kunder og aktivt bidra til å bygge nettverk.

Bøk

Bøk er eksperter på design og ombrekking av bøker og tidsskrifter. Bøk har 11 ansatte der de fleste har grafisk utdanning og solid erfaring innen design og grafisk produksjon. Bøk har i over 20 år vært en foretrukket samarbeidspartner med norske forlag, tidsskriftsredaskjoner og andre utgivere. Bøk er en del av Laboremus-gruppen og jobber tett med gode kolleger i utviklerbyrået Solvr.

Kjenner du deg igjen av beskrivelsen? Send kortfattet søknad med CV til ole@boek.no. Ønsket oppstart: 1. august 2021 eller så snart som mulig. Søknaden merkes «teknolog»