Prosjekthistorie

Echo – Lærebok og nettressurs

Echo. Texts in English 810. Tony Burner, Christian Carlsen, Kevin Steinman

Kunde
Fagbokforlaget
Levert
design / layout / ombrekking / bilderedaksjon / webdesign / UX
Echo 003
Echo_Tablet Landscape Teacher Lesson plan toggled

Læreboken

Tekstboken Echo for 8. til 10. trinn ble designet og produsert i 2019–2020. Hovedfokus for designprosessen lå i å tilgjengeliggjøre skjønnlitterære tekster for elever på ungdomstrinnet, ved å fokusere på rene tekstflater og minimalt med sekundært innhold. Viktig informasjon og oppgaver er derfor lagt til starten og slutten av hver tekst. Gloser er subtilt markert i teksten med en enkel understreking, og forklart nederst på siden.

Bilderedaksjon

Designer var også bilderedaktør på boken i tett samarbeid med forlaget, noe som gjorde at produksjonen av boka ble mer dynamisk og bildeutvalget kunne tilpasses underveis. Oppdraget som bilderedaktør lå i å veilede elevene til forståelse og refleksjon og innby til gjenkjennelse. I tillegg var det viktig å gjøre teksten godt lesbar ved å bryte opp lange tekstblokker med ulike bildetyper, og peke ut over det tekstlige innholdet, siden tverrfaglighet er et sentralt element i fagfornyelsen.

Echo 001

Farger og store bilder setter stemningen for hvert kapittel.

Echo 002

Lange tekstblokker er brudt opp med ulike bilder.

Nettressurs

Design av nettressuren ble til gjennom et tverrfaglig prosjekt, der bokens grafiske designer samarbeidet med vår UX-designer for å ivareta et helhetlig design og oppnå best mulig brukeropplevelse. Redaktøren i forlaget var sterkt involvert i denne prosessen og var dermed med på å forankre prosjektet i målgruppens behov og ønsker. Bokens form og oppbygging speiles i nettressursen og det ble fokusert på enkelhet og navigasjon. Grafiske elementer ble hentet fra boken og tilpasset nett, og ikoner, farger og layout ble designet for best mulig brukeropplevelse, blant annet med fokus på universell utforming. Resultatet ble et estetisk pent og intuitivt design, der målet var å guide brukerne – lærere og elever – til innholdet på en tydelig og direkte måte. Wireframes og styleguide er tilpasset nettbrett.

Tablet Landscape Homepage Index

Innloggingssiden. Her kobles man direkte på papirboken, ved delbilder og -farger. Herfra deles brukere i elev og lærer, med ulik visning av innhold tilpasset brukergruppene.

Innhold i fokus

Selve teksten, videoen, lydfilen og Lesson plans (for lærerne) skulle være hovedinnholdet på sidene, med støtteinnhold. Derfor har vi lagt opp til en hovedspalte, med en margspalte som støttefelt, til filtreringsmuligheter, gloser, oppgaver, kompetansemål osv. I tillegg har vi lagt opp til et tydelig toppfelt til bruk for blant annet søk, som er viktig med tanke på å finne innhold på en direkte måte. Elev- og lærerressurs er bygget opp likt og det er lagt stor vekt på at det skal være lett å orientere seg i ressursen.

Echo 004

En innholdsside for student (til venstre) og lærer (til høyre). Hos eleven er margen brukt til gloser og oppgaver, så teksten som skal leses får stå uforstyrret i hovedspalten. Hos læreren der det er mer innhold, er hovedspalten delt inn i underpunkter som kan brettes ut og foldes inn etter behov. I margen finner læreren viktig informasjon på en ryddig måte, knyttet til innholdet i hovedspalten.

«Echo er et smykke. Nysatsningen vår for engelsk ungdomstrinn fremstår som en skattkiste. Grunntanken i vårt nye læreverk er å presentere gode tekster til elevene, med vekt på utforming og bilderedaksjon som samspiller med innholdet. Vi traff blink med Bøk som har levert et tvers igjennom tiltalende og gjennomtenkt design. «Læreverkets utforming inspirerer til arbeid med engelskfaget», ifølge tilbakemeldinger fra lærere og elever. Oppdragsforståelse og interesse for innholdet i Echo sørget for tydelig sammenheng mellom form og innhold i tekstsamling og nettressurs. Takk for godt og fruktbart samarbeid!»


Eva Rief, forlagsredaktør engelsk i Fagbokforlaget