Bildet viser et oppslag av boka tatt ovenfra. På venstre side er det tekst og et bilde av en gammel bil. På høyre side starter et nytt kapittel, 7. Det er tekst på siden, mens det er et beige felt øverst med kapittelnummer og tittel

Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere

Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere beskriver nordmenns kosthold og spisevaner fra 1500-tallet og frem til i dag – fra vassgraut til molekylær gastronomi. Boken er rettet mot studenter innen samfunnsfag, kulturhistorie og ernæring, men det er også en bok for de som lurer på hva tipptippoldemor spiste til frokost, eller hvorfor Fellesslakteriet brukte prinsesse Diana på en reklameplakat for hermetisert pasta.

Bildet viser et nærbilde av en side. Det er en del tekst på siden, og i margen er det et lite bilde, og tilhørende bildetekst, av en "smørambar"

Redaksjonen samarbeidet tett med de flinke folkene i Bøk, som hele tiden kom opp med forslag til forbedringer og gjennom sin profesjonelle holdning og stamina gjorde det mulig å gjennomføre prosjektet på tid.

Nils J. Gundersen, manusredaktør
Bildet viser et oppslag av boka tatt ovenfra. Øverst på venstre side er en tittel, ellers er det brødtekst som fyller begge sidene. I margen på begge sider er et lite bilde. På venstre side av en mor som åpner et gammelt kjøleskap for et barn, mens på høyre side av en eldre dame.

Løsning

Brede yttermarger brukes til bilder og bildetekster, og er med på å skape luft og dynamikk i en tross alt teksttung bok. Kombinasjonen av en serif-font på brødteksten mot en sans serif-font til faktabokser tydeliggjør de forskjellige tekstelementene og er med på å skape en god leseflyt. De to delene har hver sin farge som brukes på de forskjellige elementene i boka og dermed fungerer som et navigasjonselement. På delsidene er det satt opp ulike tidslinjer med illustrasjoner som viser produkter og matvarer fra det århundret som delen presenterer. Målet var å ende opp med et elegant design som også kan tiltrekke seg andre lesere en hovedmålgruppen, og som kan ligge på stuebordet når du får besøk til middag.

Bildet viser et nærbilde av et oppslag. På venstre side ser man antydning til en tabell, mens på høyre side er det brødtekst og et bilde av matvarer som bryter opp teksten