Bildet viser logoen for Leselederne. Teksten står skrevet i versaler, mens den første E-en i "lederne" ser ut som en stabel med 3 bøker. De tre "bøkene" har forskjellige nyanser av grønn. Bakgrunnsbildet er av en hvit bok som er blank.

Logo og nettside for Leselederne

Leselederne er et konsept basert på The Reader fra UK der sertifiserte leseledere leder små grupper i samlesing, kjent som «Shared Reading». Ettersom dette konseptet er forholdsvis nytt i Norge hadde gruppen et beskjedent budsjett, og de ønsket seg i utgangspunktet en logo og en nettside.

Bildet viser logoen for Leselederne. Teksten står skrevet i versaler, mens den første E-en i "lederne" ser ut som en stabel med 3 bøker. De tre "bøkene" har forskjellige nyanser av grønn. Bakgrunnsbildet er av en en kvinne som ser ut som om hun leser.
Bildet viser fargepaletten til Leselederne. Fra venstre: mørk grønn, lys grønn, burgunder, fersken, okergul.
Bildet viser hvordan bokstabelen i Leselederne-logoen skal være på ulike bakgrunner. Øverst i sort hvitt, nederst i grønt. Øverst: enten gradering eller sort på hvit bakgrunn; enten gradering eller hvit på sort bakgrunn. Nederst: enten grønn gradering eller grønn på hvit bakgrunn; enten gradering eller hvit på grønn bakgrunn.

Logo

Ideen bak logoen var å lage noe enkelt, der selve ordet var i fokus. Lesbarhet, gjenkjennbarhet og fleksibilitet i bruk var også viktig, siden logoen skal kunne brukes både online og på trykk, både i stort og lite format. Resultatet ble selve ordet «Leselederne» i versaler, der en av E-ene i ordet har form av en bokstabel. Siden logoen skal være godt lesbar, er det en stor grad av likhet mellom bokstabelen og de andre E-ene – man kan godt lese den uten å oppfatte at det er en stabel med bøker. Logoen er laget i to versjoner: En hovedlogo, der navnet er skrevet på en linje, og en variant til bruk på små flater, der hovedlogoen ikke vil være lesbar. Bokstabelen er også laget som et løsrevet element som kan brukes uavhengig av logoen.

I en workshop hos Bøk, kom det frem at kunden ønsket farger som kunne tåle tidens tann. Den opprinnelige fargepaletten var hentet fra gamle bøker med skinninnbinding, og det var også her vi hentet ut grønnfargen som er brukt i logoen.

Bildet viser et utsnitt av nettsiden til Leselederne. Menyen er grønn, med hvit skrift. Øverst er et stort bilder. Det viser 3 personer som sitter rundt et bord.
Bildet viser et utsnitt av nettsiden til Leselederne. Menyen er grønn med hvit skrift. Øverst er et sitat i grønt. Under følger et bilde med rødlig-filter over, og under følger ulike artikler som har et bilde til venstre og tittel og ingress på høyre side.

Nettsiden

Vi har valgt å bruke en streng grid på nettsiden, hvor de forskjellige elementene har fått en fast plassering. Dette har bidratt til en effektiv designprosess, samtidig som siden ser ryddig ut – elementene faller «naturlig» der hvor de hører hjemme.

Nettsiden tar i bruk fargepaletten fra Leseledernes profil. Den gule fargen blir brukt på Call to action (CTA)-knappene og skaper ekstra oppmerksomhet rundt disse. Mørk grønn og rød farge blir brukt til andre knapper på siden, samt på ikoner og overskrifter. For å skape helhet på nettsiden har bildene fått en fargetone fra fargepaletten. Dette er et smart grep når bilder varierer i kvalitet og uttrykk, og gjør at siden får et helhetlig uttrykk.

Bildet viser to utsnitt av nettsiden til Leselederne. Venste: hjemmesiden, som viser artikler, Instagram feed og bilder med fargefilter. Høyre: hvordan en arkivside for artikler ser ut – bilde på venstre side med tittel og ingress på høyre side.