Bildet viser et oppslag av en bok. Det er tekst i to spalter.

Små steder, store spørsmål

Små steder, store spørsmål – Innføring i sosialantropologi har som mål «å introdusere antropologiens sentrale begreper, de viktigste teoretiske debattene, temaområdene og noen av de viktigste empiriske feltene som blir utforsket av antropologer». Målgruppen er studenter og ellers alle som er interessert i sosialantropologi. Bøk har stått for ombrekking og tilpasning av designet.

Bildet er av et oppslag av en bok, tatt ovenfra. På høyre siden er det tekst i to spalter. På venstre side er det en illustrasjon.
Bildet er et nærbilde av en bok. Det er tekst i to spalter, og en kapitteltittel satt i en dus blåfarge. På venstre side kan man skimte en illustrasjon.

Løsning

Den fjerde utgaven av Små steder, store spørsmål er basert på forrige utgave. Vi har beholdt bokas format og oppsett, men vi har gjort noen designmessige grep for å gi boka et mer moderne uttrykk. Vi har byttet ut skrifttypene som er brukt i tidligere utgaver, og mens tidligere utgaver har vært satt i sort/hvitt, har vi i denne utgaven brukt farger på titler, rammetekster og figurer. Fotografier fra forrige utgave er erstattet med illustrasjoner, og den blågrå fargen som er brukt i boka er valgt for å passe med disse.

Bildet viser et oppslag av en bok, tatt ovenfra. Det er tekst i to spalter på hver side. Nederst på høyre side er det en liten figur.