Om oss

Vi som jobber i Bøk er grafiske designere og systemutviklere. Som team har vi bred bakgrunn, med folk som er utdannet i visuell kommunikasjon, kunstfag, design og teknologi, grafisk produksjon, fotografi, systemutvikling, analyse og pedagogikk. Vi leverer skreddersydde grafiske og digitale produkter effektivt og i godt samarbeid med kundene våre.

Ansatte

Camilla

Camilla Juliette Frølich

Daglig leder i Bøk / Konsernleder i Laboremusgruppen

Før Camilla tok over som daglig leder i Bøk i 2019, var hun daglig leder i språkkonsulentfirmaet NTB Arkitekst. Tidligere har hun bygget opp og ledet Gyldendal Kompetanse. Camilla startet som forlagsredaktør i 1997, og har bred erfaring fra utviklingsprosjekter, ledelse og innovasjon. Hun blir spesielt lykkelig av å bidra i samarbeid med smarte folk – kunder, kolleger og samarbeidspartnere. Hun er også konsernleder for hele Laboremusgruppen og har ansvar for at konsernet beveger seg samlet i felles retning og realiserer sine ambisjoner og langsiktige mål.
Sissel

Sissel Schei Susæg

Rådgiver

Sissel sørger for prosessforbedringer i produksjonen. Hun klargjør og kvalitetssikrer manus, gjør konverteringer (InDesign, Word, EPUB, XML) og utvikler maler. Hun bidrar også i produksjon av bøker og tidsskrifter. Sissel leder utviklingsprosjekter internt og i samarbeid med kunder, og gir råd om effektive prosesser.
Birgitte 07121

Birgitte Hvidsten

Produksjonsansvarlig

Birgitte er den du først har kontakt med om oppdrag og prosjekter. Birgitte har erfaring fra forlagsbransjen som produksjonskonsulent og mediegrafiker. Hun planlegger produksjonsløpet fra oppstart til ferdig produkt, og kjenner godt til alle ledd i redaksjonell og teknisk produksjon. Birgitte har en bachelor i Kultur og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo.
Hanne

Hanne Sjøtrø

Prosjektleder og grafisk designer

Hanne har erfaring som prosjektleder for prosjekter med tekniske utfordringer, der det trengs et strukturert hode for å lage produksjonsmessige effektive løsninger. Like gjerne utvikler hun konseptdesign, og bidrar til lese- og læreglede for barn og unge. Hanne har tidligere jobbet i Unipub/Akademika forlag med produksjon, i markedsavdelingen og som grafisk designer. Hun har hovedfag i kunst fra Institutt for farge ved Kunsthøgskolen i Oslo. Som prosjektleder har Hanne ansvar for blant annet prosjekter med kompleks materie og tekniske utfordringer.
Tone

Tone Wachelin

Grafisk designer

Tone har jobbet med boksats og utvikling av programfagbøker i en årrekke. Hun har utdanning innen pedagogikk og edb-økonomi, i tillegg til en årsenhet ved Lærerhøyskolen i Tønsberg. I Bøk har Tone spesielt ansvar for Universitetsforlagets tidsskrifter, og hun liker å jobbe med diverse løsninger rundt dette. På ett år publiserer Tone opp mot 6000 sider med tidsskrifter alene. Hun liker også å sette bøker, og har en spesiell forkjærlighet for publikasjoner med bra bilder.
Martin

Martin Tronstad

Utvikler

Martin har spisskompetanse på konvertering og XML-baserte helautomatiske ombrekkingsløsninger via XSL:FO. Han liker å jobbe med effektivisering av produksjonsprosesser, og å ta i bruk og utvikle metoder for automatisk produksjon. Han har erfaring med både SGML og XML, og leder utviklingsprosjekter for kundene våre. Martin har utdannelse fra Grafisk linje ved Gjøvik Ingeniørhøgskole, og har lang erfaring med både prosjektledelse og produksjon fra blant annet 07-gruppen.
Inger

Inger Helene Heggen

Grafisk designer

Inger har en Bachelor i mediedesign med et påbyggingsår fra Høgskolen i Gjøvik. Det fjerde året brukte hun til å redesigne Escola forlags skoleordbøker for bokmål og nynorsk. For denne oppgaven fikk hun Eurekaprisen, som deles ut ved NTNU i Gjøvik hvert år. Inger liker å jobbe med alle typer bøker, og særlig komplekse bøker med mange elementer. Hun er opptatt av typografi, språk og rettskriving.
Janne

Janne Bakke Nilsen

Prosjektleder og grafisk designer

Janne har en Bachelor i Graphic Design fra Kent Institute of Art and Design, og har lang erfaring fra grafisk bransje. Hun liker å jobbe med design og nye uttrykk, læremidler med mange elementer og med produksjon av malbaserte tidsskrifter. Som prosjektleder jobber Janne blant annet med seriedesign og prosjekter med mange komponenter.
Fredrik

Fredrik Svanqvist

Designansvarlig og grafisk designer

Fredrik har mange års erfaring som designer og har jobbet mye med bok-, magasin- og tidsskriftdesign, men også med illustrasjon, bildebehandling, logodesign og webdesign, både i eget firma og som ansatt i Laboremus. Han er utdannet ved Skolen for Grafisk Design (Westerdals). Fredrik er designansvarlig i Bøk.
Susann

Susann Vatnedal

Grafisk designer

Susann har en fersk master i Book Design fra University of Reading. I masteroppgaven undersøkte hun designet av oppslagsord i ordbøker, og i bacheloroppgaven drøftet hun om de nye norske pengesedlene utgjør en forbedring for synshemmede og blinde. Susann har erfaring med redaksjonell design, i tillegg til branding og webdesign. Hun liker spesielt å finne løsninger på komplekse oppdrag med tekst og bilder, og samtidig skape en god brukeropplevelse. Susann har designet Bøks logo.
Bøk Stine TCH 08271

Stine Cecilie Staff

Grafisk designer

Stine er nyutdannet og har både en bachelor i grafisk design fra NTNU i Gjøvik og en master i Book Design fra University of Reading. Hun har også hatt et opphold i kunstneriske Tyskland på Duale Hochschule Baden-Württemberg. Med innflytelse fra ulike land, kulturer og undervisningsprogram, liker Stine å jobbe med alt fra illustrasjoner for bokomslag, til ombrekking og detaljtypografi.
Felicia Boek 08881

Felicia Lansborg

Interaksjonsdesigner

Felicia har jobbet med brukeropplevelser i snart ti år og har ofte stått midt mellom kunden og systemet, og det er akkurat i dette veikrysset hun trives. Med en bachelorgrad i anvendt datateknologi fra Oslo Met og en mastergrad i interaksjonsdesign fra NTNU Gjøvik har Felicia flere ben å stå på, noe som kommer godt med når man har ansvar for å holde orden i tverrfaglige designprosesser. Mest glad blir hun av å jobbe tett med kunder for å skape de magiske opplevelsene man bare får til sammen.
Philip

Philip Røer

Salgsansvarlig i Quesnay

Philip startet Laboremus sammen med Erik for over tyve år siden. Han har et stort nettverk, er strateg og ser muligheter overalt. Philips initiativer har medvirket sterkt til utviklingen i Laboremus. Han er i dag salgsansvarlig i Quesnay, og jakter også muligheter for Laboremusgruppen.
Hermund

Hermund Årdalen

Økonomisjef i Laboremusgruppen

Hermund startet som utvikler hos Laboremus for tyve år siden, har vært avdelingsleder og hatt ulike administrative roller. Hermund støtter selskapene i Laboremusgruppen med strategiske analyser og operativ økonomisk drift.
Erik

Erik Sletten Lie

Daglig leder i Quesnay

Erik startet Laboremus sammen med Philip på nittitallet. Han har hatt en rekke roller, og er det vi i Bøk kaller hovedhjernen bak systemene, prosessene og metodikken vår. Erik er i dag daglig leder i Quesnay, søsterselskapet vårt her på Tåsen.
Isak

Isak

Kontorhund

Isak bor i 2. etasje, hos Erik. Han er verdens aller roligste hund og fungerer som sann terapi – spesielt hvis man er litt stressa. Han går til og med godt sammen med elgen som innimellom besøker hagen vår på vinteren.
Tora

Tora Aasen

I permisjon / Produksjonsansvarlig

Tora er den du først har kontakt med om oppdrag og prosjekter. Tora har erfaring fra Cappelen Damm og Vigmostad & Bjørke, både som produksjonskonsulent og grafisk designer. Hun planlegger produksjonsløpet fra oppstart til ferdig produkt, og kjenner godt til alle ledd i redaksjonell og teknisk produksjon. Tora har en bachelor i Visuell Kommunikasjon fra Høgskolen i Buskerud, i tillegg til et årsstudium i Mediekunnskap fra Høgskolen i Bergen.

Bøk – en del av Laboremusgruppen

Laboremusgruppens historie går helt tilbake til 1996. Philip Røer og Erik Sletten Lie var unge og innovative og forlot Gyldendal Norsk Forlag for å starte egen virksomhet, Elektronisk Informasjonsbehandling AS. De var blant de første til å digitalisere ombrekking og førtrykksprosesser. Parallelt utviklet de det som trolig var den første databasedrevne nettbutikken i Norge, og noen få år senere var Novus en realitet, et CMS (content management system) som ble skapt før begrepet fantes. De endret navn til Laboremus, og selskapet har siden vokst – fra to ansatte i slitne lokaler i Pilestredet – til flere titalls ansatte i flotte lokaler på Søndre Tåsen gård, med søsterselskaper i Oslo, Beograd og Kampala.

I 2017 skilte Laboremus ut to selvstendige selskaper: Quesnay og Bøk. Vi samarbeider gjerne på tvers av søsterselskapene, og har en sterk, felles kultur som del av Laboremusfamilien.

De var blant de første til å digitalisere ombrekking og førtrykksprosesser

Laboremusgruppen, visning av struktur og kompetanse

Laboremus Oslo

Laboremusgruppen er et konsern. Vi har selskaper som individuelt og i fellesskap gjør det umulige mulig. Formålet vårt er å bidra til vekst gjennom å realisere potensialet i mennesker. Konsernstaben støtter selskapene i utvikling og drift. Konsernleder: Erik Lie, forretningsutvikler: Philip Røer, økonomisjef: Hermund Årdalen og kontorsjef: Torun Stokker.

Quesnay

Quesnay leverer tekniske løsninger til bank- og finanssektoren, og bidrar til at virksomhetene blir mer effektive, får mer oppmerksomhet og skiller seg ut i konkurransen. Quesnay sikrer at CRM-systemene og KYC-prosessene fungerer sømløst. Daglig leder: Marius Koestler.

Epicentrum

Epicentrum består av entusiastiske software-nerder som elsker jobben sin. De har lang erfaring med å produsere kode av høy kvalitet i det skandinaviske markedet. Epicentrum leverer nettløsninger basert på Episerver CMS plattform, og løsninger for e-handel og nettbanker. CEO: Đorđe Vujičić.

Laboremus Uganda

Laboremus Uganda utvikler teknologiske løsninger for kunder i finanssektoren i Øst-Afrika og Europa. De hjelper større banker, finansinstitusjoner og banker i oppstartsfasen med å bli digitale. De bringer også kompetansen innen finansteknologi til de med mindre ressurser – alene eller med samarbeidspartnere. Laboremus Uganda mener digitale finansielle tjenester bør være skreddersydd, enkle og tilgjengelige for alle. CEO: Bram van den Bosch.

Solvr

Solvr utvikler nettsider, apper og digitale løsninger. De skreddersyr prototyper parallelt som de utvikler design. Trenger du teknologisk rådgivning, er de også rett partner. «Vi fikser det.» Daglig leder: Erik Johannes Arnstad.