Prosjekter

Illustrasjon av et projsjekt

Grafisk design

design / omslag / layout / ombrekking / nettside
Illustrasjon av et projsjekt

Charger

logo / visuell identitet / nettside
Illustrasjon av et projsjekt

Psykologi – prisvinnende

tidsskriftdesign / ombrekking / annonseproduksjon / repro
Illustrasjon av et projsjekt

Les prosjekthistorien

Arrow icon pointing right

Norges lover

XML / layout / ombrekking
Illustrasjon av et projsjekt

På vei

design / omslag / layout / ombrekking
Illustrasjon av et projsjekt

Nummer – prisvinnende

design / omslag / layout / ombrekking
Illustrasjon av et projsjekt

Nye læremidler

design / layout / omslag / ombrekking / nettside
Illustrasjon av et projsjekt

FRISK og SYK

design / layout / ombrekking
Illustrasjon av et projsjekt

Bøks visuelle identitet

logo / visuell identitet / nettside
Illustrasjon av et projsjekt

Porselen og revolusjon

design / omslag / layout / ombrekking
Illustrasjon av et projsjekt

Tidsskrifter for Universitetsforlaget

parallellpublisering / XML / ombrekking
Illustrasjon av et projsjekt

Hardanger

design / omslag / layout / ombrekking