Et oppslag fra boken hvor det er en informasjonsgrafikk på høyre side.

Verdsettelse av aksjer

Ole Thoresens bok Verdsettelse av aksjer handler om hvordan man kan finne verdien av en aksje man vurderer å investere i, og henvender seg først og fremst til erfarne aksjeinvestorer og profesjonelle verdsettere. Verdsettelse av aksjer er en teksttung bok med mye informasjon. Den inneholder grafiske fremstillinger av statistikk, tabeller, illustrasjoner, ligninger og formler, og en stor del av jobben var å fremstille disse på en tydelig måte.

Et oppslag fra boken hvor det er tekst øverst på begge sidene, og en informasjonsgrafikk nederst på hver av sidene.
Et nærbilde av en tabell i boken.

Jeg setter særlig stor pris på Bøk sin evne til å levere svært gode resultater, også på omfattende prosjekter med mye grafer og formler. De leverer både effektivt, nøyaktig og et resultat av høy kvalitet.

Glenn Martinsen, forlagsdirektør
Et oppslag fra boken som består av tekst og tre ulike tabeller.

Løsning

Boka har fått en stram layout som passer til temaet. Siden den er satt i sort/hvitt, og flere av de grafiske fremstillingene har både 5 og 6 grafer, har vi sørget for å oppfylle kravene til universell utforming ved å skille de enkelte grafene tydelig fra hverandre ved hjelp av gråtoner, strektykkelse og prikkelinjer. Ligninger skilles fra resten av teksten med grå bakgrunn, og vi har sørget for at alle tabeller er tydelig satt opp og enkle å navigere i.

Et oppslag fra boken med ulike tekstelementer.
Et nærbilde av en figur i boken. Figuren viser et regnestykke.