Bildet viser en delstart-side i boken Arbeidsrettslig oppgavesamling

Arbeidsrettslig oppgavesamling

Arbeidsrettslig oppgavesamling med løsningsforslag er nettopp det – en oppgavesamling i arbeidsrett og en løsningsveiledning med forslag til løsninger på oppgavene. Målgruppen er studenter ved Handelshøyskolen BI. Kunden ønsket å utvikle en mal som var basert på designet av boka, og det var derfor viktig at designet tok høyde for flere typer tekster og elementer.

Bildet viser hvordan en kapittelstart i boken kan se ut.
Bildet viser et rent typografisk oppslag inni boken.

Løsning

Malen er designet for å ta høyde for nummererte mellomtitler av viss en lengde. Den skulle være enkel, men for å gi den et lite løft har vi lagt inn noen enkle, klassiske elementer som passer til sjangeren, som en tynn linje under delnummer, kapittelnummer og kolumnetitler.

Bildet viser et oppslag bestående av ulike tekstelementer som for eksempel kapittelstart, en mellomtittel og fremhevet tekst.
Bilder viser et nærbilde av den typografiske utformingen av kapittelstarten i boken.