Bildet viser fire versjoner av Norges lover. Vi ser ryggen på tre av dem, og forsiden på den siste versjonen. På omslaget er et et emblem og tittelen "Norges lover" etterfulgt av årstallene 1687–2011"

Norges lover

Vi har hatt gleden av å produsere Norges lover for Fagbokforlaget i en årrekke. Lovsamlingen har en viktig rolle i samfunnsutviklingen i Norge, og de knallrøde bindene har signalisert vårt lands verdier. Norges lover er en kompleks bok, og det sier seg selv at det ikke kan forekomme feil i bøkene.


Produksjonen av boka stiller høye krav til oss, både teknisk og på detaljnivå. Bøk har sikret et feilfritt resultat takket være det tekniske forarbeidet, og ikke minst gjennom et intenst korrekturarbeid, der eventuelle feil stort sett har vært i notereferansene, som er satt i 5,63 punkt størrelse.

Et nærbilde av typografien i boken. Det er brukt størrelseskontrast, plassering og ulike fonter for å skille de ulike tekstelementene fra hverandre.
Et bilde som viser tykkelsen på boken, samt et oppslag med mye tekst.
Bildet viser et nærbilde av en ordliste.

Løsning

Å produsere Norges lover er en omstendelig og ansvarsfull jobb, hvor faste rutiner og riktig bruk av teknologi er viktig. Gjennom årene har behov for en høyere grad av automatisering økt. Dermed har vi utviklet en funksjonell produksjonsprosess: Bokus-kodete filer blir tilsendt fra Lovdata og konvertert til vårt egenproduserte XML-system BokusXML (XLST). Deretter blir filene konvertert til, og direkte ombrukket i, XLS-FO ved hjelp av AntennaHouse. Dersom du ikke forstår disse begrepene er du ikke alene. Har lyst til å vite mer? Ta kontakt med en av våre utviklere under.

Et nærbilde av teksten i boken. Det er brukt fet og kursiv for å skape kontrast.
Et oppslag av boken hvor teksten er satt i to spalter og har en midtstilt tittel over hvert avsnitt.
Dette bildet viser tittelsiden i boken, hvor det står tittel og undertittel på boken, samt teknisk informasjon.
Bildet viser et teksttungt oppslag.