Bildet viser fire versjoner av Norges lover. Vi ser ryggen på tre av dem, og forsiden på den siste versjonen. På omslaget er et et emblem og tittelen "Norges lover" etterfulgt av årstallene 1687–2011"

Norges Lover

Bøk har hatt æren av å produsere Norges Lover siden 2008. Lovsamlingen starter med Kongeriket Norges Grunnlov fra 1814, og er i dag en bok på nesten 4000 sider. Norges Lover er en kompleks bok som stiller høye krav til produksjonen – både på et teknisk og typografisk nivå – og det sier seg selv at det ikke kan forekomme feil. Det tekniske forarbeidet, sammen med vår kompetanse på Adobe InDesign, sikrer et feilfritt resultat. Under kan du lese litt om produksjonsgangen.

Et nærbilde av typografien i boken. Det er brukt størrelseskontrast, plassering og ulike fonter for å skille de ulike tekstelementene fra hverandre.
Et bilde som viser tykkelsen på boken, samt et oppslag med mye tekst.
Bildet viser et nærbilde av en ordliste.

Produksjonsgangen over tid

Alt av lovtekster får vi fra Lovdata i form av BOKUS-kodet tekst, som er formatet Lovdata bruker. Dette formatet har egne koder for alle elementer som inngår i juridisk tekst. I starten produserte vi lovsamlingen i Adobe FrameMaker, som vi siden la om til en XML-basert produksjonsprosess. XML dannet grunnlaget for en rask og strømlinjeformet produksjon i XSL/FO. Ofte er det en del korrektur i notene i Norges Lover, som er et tidkrevende arbeid i XML-formatet. Det var en av årsakene til at vi i 2023 la om produksjonsprosessen til InDesign.

Produksjonen av Norges Lover går fortsatt fra BOKUS til XML, men går nå videre til InDesign ved hjelp av XSLT. InDesign brukes av alle våre designere i ulike produksjoner, og gjør det nå mulig for alle hos Bøk å jobbe med Norges Lover. Produksjonen går nærmest like raskt i XSL/FO, i tillegg til at korrekturarbeidet tar mye mindre tid (WYSIWYG). Å kunne bruke InDesign som et design- og ombrekkingsverktøy er også ideelt for en så kompleks bok som Norges Lover.

Et nærbilde av teksten i boken. Det er brukt fet og kursiv for å skape kontrast.
Et oppslag av boken hvor teksten er satt i to spalter og har en midtstilt tittel over hvert avsnitt.
Dette bildet viser tittelsiden i boken, hvor det står tittel og undertittel på boken, samt teknisk informasjon.
Bildet viser et teksttungt oppslag.