Viser et oppslag av en bok med 3 bilder. To er av vikingskipet Osebergskipet og ett av en Buddha-figur

Veien til EPUB

Vi sier ordet «bok» hele tiden i Bøk. Det er ikke så rart, siden vi produserer flere hundre av dem hvert eneste år! Men nesten like ofte sier vi «e-bok», for det er også et medium vi jobber mye med. Det er derfor vi gjerne snakker om «innhold». Og innhold, det egner seg i dag vel så godt i en digital som i en trykt bok.

Struktur er nøkkelen

Vi har helt siden selskapet startet opp hatt en grunnleggende holdning om at den trykte boken ikke er noen endestasjon for innholdet. Vi har alltid vært opptatt av at innholdet skal kunne finne veien til andre formater og medier – både kjente og ukjente. Den beste måten å holde slike muligheter åpne på er gjennom å jobbe strukturert.

Bildet viser et oppslag av boken Elvekonger, og er kun tekst på sidene.

LaboStyles

På tampen av nittitallet så første versjon av LaboStyles dagens lys. Med dette produktet hadde vi ambisjoner om å legge til rette for at alle norske publikasjoner kunne følge en enhetlig struktur. I dag har LaboStyles blitt en de facto standard i den norske forlagsbransjen, og så godt som alle manus vi får fra kundene, kommer ferdig stilet med LaboStyles.

Det at vi har jobbet så strukturert i alle disse årene, kan ses «under panseret» på alt vi har produsert for våre kunder. Oppsiden kommer mest til syne når en publikasjon skal ta veien til et nytt format. Et vanlig eksempel er at en trykt bok, som ble produsert av oss og utgitt for mange år siden, skal gis ut som en e-bok. Da kommer LaboStyles til sin fulle rett.

Bildet viser et oppslag av Elvekonger i en e-bok-leser. Oppslaget viser to bilder og bildetekster. Det ene bildet viser en Buddha-figur og det andre er av en stein.
Når vi lager EPUB er det også mulighet for bilder og illustrasjoner
Bildet viser et oppslag av Elvekonger i en e-bok-leser. Oppslaget viser en kapitteltittel og en tekstside med tekst og tittel. På kapittelsiden er det et bildet av en skipsnagle.

Hvordan vi lager EPUB

Adobe InDesign er vårt foretrukne verktøy når vi skal designe og produsere trykte bøker. Når vi lager e-bøker, bruker vi som regel egenutviklet programvare, som er sentrert rundt LaboStyles og produktets XML-motpart, LaboSchema. Med disse verktøyene gjør vi full nytte av strukturen som allerede finnes i innholdet som skal få nytt liv i et annet format.

Når vi konverterer tilbake til Word eller til EPUB tar vi med oss stiler og struktur videre, i tillegg til alt av annen informasjon, som stikkord, kryssreferanser, noter og lenker. Vi sitter da igjen med en wordfil som er tilsvarende den vi importerte. Når vi lager EPUB konverterer vi wordfilen til en XML-fil, som har en universell definisjon som gjør at innholdet kan brukes videre på flere digitale plattformer. Her er det mulighet for individuelle tilpasninger av designet. Hos Bøk lager vi både EPUB 2 og EPUB 3.