Bildet viser en stabel av ulike utgaver av Magma, liggende i en vifteform. Bakgrunnen er oransje. Illustrasjonen på omslaget er av en isbjørn og en person på et isflak, og har tittelen "klimaåret 2021".

Fagtidsskriftet Magma

Magma er Econas medlemstidsskrift og Norges største fagtidsskrift for økonomi og ledelse. Tidsskriftet består av portrettintervjuer, fagstoff og artikler om karriereutvikling og arbeidsliv. Magma gis ut fem ganger i året, og vi i Bøk står for produksjonen. Det innebærer både ombrekking, korrekturrunder, figurtegning, bildebehandling og oppfølging og kontakt med trykkeriet.

Bildet viser et oppslag fra tidsskriftet hvor det er et stort gult felt med en tittel. Ved siden av er det et bilde av en mann. Sitatet er fremhevet med gul highlight.
Bildet viser et nærbilde av hvordan sitatene er formet.

Løsning

Hver utgave av Magma produseres i tett samarbeid med art director og redaksjonen. Magma settes i fleksible designmaler som gir tidsskriftet god dynamikk og fremmer den gode leseopplevelsen. I tillegg til ombrekkingen tegner vi både grafer og figurer, alt i tidsskriftets fonter og farger. For å oppnå best mulig trykkvalitet utfører vi bildebehandling, repro, på alle bilder. Det vil si at farger og kontraster justeres og tilpasses papiret de skal trykkes på.

Magma og designbyrået Skilhagen fikk Diplom i Visuelt-konkurransen i 2022, i kategorien redaksjonell design!

Bildet viser et oppslag i tidsskriftet hvor det er 8 ulike informasjonsgrafikker.
Bildet viser et oppslag av hvordan en ny del i tidsskriftet kan se ut. På venstre side er det en illustrasjon av en isbjørn og en mann på et isflak. På høyre side står det "Det grønne skiftet".
Dette bildet viser et oppslag av en ny del som presenteres. På venstre side og halve høyre er det en illustrasjon. Teksten sier "Naturen kaller".

Godt gjennomført art direction, spesielt til å være et fagtidsskrift. Linjene fra logoen brukes gjennomgående og er med på å gi identitet og assosiasjoner til økonomi. Magma er designet slik at magasinet blir enkelt å navigere gjennom.

Juryens kommentar i Visuelt 2022
Dette bildet viser et oppslag bestående av brødtekst og to store bilder.
Dette bildet viser et nærbilde av informasjonsgrafikker.
Dette er et bilde av et oppslag i tidsskriftet hvor det er portretter av fem ulike personer med en tilhørende tekst.