Bildet viser et utsnitt av flere tidsskrift som ligger sammen i en stabel.

Lektorbladet – tidsskrift for Norsk Lektorlag

Lektorbladet er Norsk Lektorlags tidsskrift for fag, kultur og utdanning. I 2017 fikk vi muligheten til å redesigne tidsskriftet, og vi har produsert det siden. Lektorbladet kommer med seks utgaver i året, i tillegg til Lektorstudentene (1 utgave per år) og Aktivitetsrapporten (hvert 3. år). Bøk jobber tett med redaksjonen for å skape et mest mulig aktuelt og moderne tidsskrift.

Dette bildet viser et utsnitt av et side i tidsskriftet hvor tittelen er "Usikkerhet om lønnsoppgjeret".
Bildet viser et oppslag i tidsskriftet med en byline øverst og et bilde av en spisset blyant nederst i høyre hjørne.

Løsning

Ved bruk av bilder, illustrasjoner og utforming ønsker vi å skape bevegelse, blikkfang og interesse for stoffet i Lektorbladet. Designet er lett og luftig, og bruker større bildeformater for å skape temposkifte gjennom tidsskriftet. Sitater blir også brukt for å lette teksttunge oppslag.

Fonten som er brukt gir god lesbarhet og er økonomisk med hensyn til tegn per side. Den har et moderne, men samtidig klassisk uttrykk som gir tyngde og seriøsitet til teksten. Griden er fleksibel med tanke på spalter, som også kan kombineres for å gi mer variasjon.

Dette bildet viser omslaget til et tidsskrift og et oppgavehefte.
Dette er et nærbilde av hvordan sitater er designet. De er fremhevet i fet skrift, har en strek i margen og et forstørret anførselstegn.
Bildet viser en tittel, ingress, byline og brødtekst i en artikkel i tidsskriftet.
Bildet viser et oppslag av en artikkel med et stort bilde nederst på venstre side og to informasjonsgrafikker på høyre side.