Bildet viser omslaget til boken "Grafisk design". Bakgrunnen er sort, og har hvit og rød tekst. Ryggen er rød med sort tekst.

Grafisk design – læreverk og nettressurs

Å designe en lærebok i grafisk design er et drømmeprosjekt for en grafisk designer. Denne læreboka retter seg først og fremst mot elever i videregående skole, men den er også relevant for andre som ønsker å lære seg faget. Vi har lagt vekt på et tydelig og moderne design, med fokus på typografi, farger og symbolikk. Boka, sammen med nettressursen vi også har laget, gir en innføring i de grunnleggende prinsippene for grafisk design – de samme prinsippene som vi jobber etter i Bøk hver eneste dag.

Bildet viser et utsnitt av en side i boken hvor ulike typer fonter og typografiske grep presenteres.
Bildet viser et nærbilde av kapittelstarten til kapittelet "Fargepsykologi og -symbolikk".
Bildet viser kapittelstarten til kapittelet "prototyping". På venstre side er det et bilde av en hånd som tegner opp skisser til en nettside eller app.
Bildet viser et nærbilde av tekstboksen "Visste du at...". Den har en strek i margen med en liten pil som peker mot teksten i faktaboksen.

Løsning

Grafisk design er satt opp med et asymmetrisk layout. En bred høyremarg gir sidene luft, og brukes til figurtekster, henvisninger, sitater og fakta, noe som skaper god leseflyt. En rød farge går igjen på de grafiske elementene i boka, og sammen med grotesk-fonten som brukes på teksten skapes et tydelig og kraftfullt uttrykk.

Nettressursen er bygd opp med de samme fontene, fargene og grafiske elementene som boka, men justert i henhold til digitale flater. Dette skaper en enhet mellom de to plattformene – det er ingen tvil om at de hører sammen.

Skjermdumpen viser hvordan en oppgave ser ut i nettressursen. Spørsmålet "Hva er kreativitet?" er skrevet i rødt, med ulike svaralternativer under som kan hukes av før man går videre til neste oppgave.
Bildet viser en skjermdump fra nettressursen hvor det er et rutenett med ulike temaer og et tilhørende bilde. Temaet skrift er fremhevet i rødt.
Bildet viser en skjermdump fra nettressursen av fagartiklene. Hver artikkel er presentert i et rutenett med tittel og bilde som tilhører de forskjellige artiklene.
Bildet viser omslaget til boken. Det er sort med tittelen "Grafisk design" i hvitt og liten tekst i rødt.