Bildet viser et oppslag av SYK. På venstre side vises anatomien av en mann bakfra. På høyre side vises anatomien av en mann fra siden, som tar et skritt.

FRISK og SYK

FRISK og SYK er en serie med pensumbøker og nettressurser for sykepleiestudenter. Serien inkluderer store mengder informasjon, og designet måtte derfor ta høyde for at det skulle være enkelt for brukeren å navigere gjennom boken kjapt og finne frem til informasjonen de trengte.

Bildet viser et oppslag av SYK. På venstre side er det tekst, mens på høyre side er det medisinske illustrasjoner.

Bøk leverer hver gang, og noen ganger imponerer de meg. Som med FRISK og SYK, det største prosjektet vi har. Her er det et vell av illustrasjoner, tabeller, margtekster og forskjellige typer tekst som skal framheves på ulike måter. Bøk moderniserte layouten fra tidligere utgaver, og rodde i havn en komplisert ombrekking på en forbilledlig måte.

Anne Marie Gjeldnes, manusredaktør
Bildet viser et oppslag av SYK. Sidene er komplekse, med mye tekst på begge sider. På venstre side er det i tillegg en tabell. På høyre side er det en del margtekster, som er henvisninger og referanseområder.
Bildet viser et utsnitt av et oppslag av SYK. Begge sidene har en del tekst. På venstre side er det en medisinsk illustrasjon av fordøyelseskanalen.

Løsning

Bøkene har en kompleks materie med mange forskjellige elementer på hvert oppslag, og over 10 000 stikkord til sammen. Stikkordene har forskjellig utseende basert på både viktighetsgrad og om henvisningen er til boka eller nettressursen. På grunn av bokas kompleksitet, har vi tatt i bruk både skript og GREP-søk for å utføre større operasjoner, som gir en mer effektiv produksjonsgang.

Bokas design tillater for mange elementer på hvert oppslag. Det er en generøs marg, hvor henvisninger, tabeller, figurer og andre elementer kan plasseres. Henvisningene i margen viser til nettressursen eller figurer, som gjør at brukeren enkelt finner relatert informasjon. Farger og grafiske elementer blir også brukt til å skille forskjellige type tekster fra hverandre.

Bildet viser et utsnitt av stikkordsregisteret i boka. Det er 3 spalter med liten tekst. Noen sidetall er i fet, mens andre er blå.