Stikkordsregister i boken Design og Strategi, som har et tiltalende design med store seksjonsbokstaver

Design og strategi

Design og strategi er en bok du vil finne hos de fleste design-, reklame-, kommunikasjons- og merkevarebyråer i Norge. Det har vært ekstra gøy å være en del av et prosjekt som handler om vårt eget fagfelt. Ikke bare på grunn av interessant stoff og et innbydende design – boka ble til etter en kompleks og høyst teknisk ombrekking. Se også den engelske versjonen, Design and Strategy.

Utsnitt av layout av Design og Strategi som viser illustrasjoner og brødtekst
Bildet er et nærbilde av brettet mellom to sider av Design og Strategi. Det er tekst på begge sider, mens i midten er det et neon-grønt fargefelt, som optisk gløder opp fra midten av boken.
Et oppslag av layout av boken Design og Strategi som viser innholdsfortegnelsen, margtekster og rammetekster plassert rundt på siden
Nærbilde av Design og Strategi som viser hvordan fotnotene er plassert til høyre for brødteksten, nederst på siden. Dette ble mulig ved hjelp av skript

Løsning

I Design og strategi har vi gjort det umulig mulig. Et design vil ikke alltid ta høyde for begrensningene i programvarene man bruker, og det hadde også vært synd om alle bøker ble seende like ut. Boka har en symmetrisk layout der enkelte elementer har en bestemt plass: figurtekster og fotnoter står ved siden av brødteksten på de venstre sidene, og på de høyre sidene er det en innholdsfortegnelse. Å flytte på plasseringen av fotnoter er noe som normalt sett ikke er mulig, men var et designgrep som ble gjort for denne boka.

Ved hjelp av skript har vi gjort det mulig å flytte rundt på fotnoter, figurtekster og andre elementer på en effektiv og sikker måte. Noe som i utgangspunktet er en manuell prosess med flere fallgruver, har i stedet blitt automatisert på en måte som sikrer at alle referanser og tekst stemmer overens. I en bok på over 600 sider er dette avgjørende.

Bildet viser et nærbilde av en side i Design og Strategi. Det er tekst på siden, og to rammebokser øverst i høyre hjørne.
Bildet viser en åpen bok. Det er en tykk bok som er er oppslått på midten, og viser hvordan konstruksjonen av boken gjør at den ligger helt flatt. Helt innerst i bretten av boken er det en neon-grønn farge som kommer tydelig frem når boken er åpen.
Oppslag av Design og Strategi som viser en kompleks ombrekking – mange elementer som må få plass på samme side. Her er brødtekst, tabell, illustrasjoner, innholdsfortegnelse og figurtekst
Bildet viser et oppslag av Design og Strategi. På venstre side er det en innholdsfortegnelse, mens det er tekst på høyre side. I midten av boken, i bretten, er det et neon-grønt fargefelt som "gløder".