13 design and strategy

Design and Strategy

Design and Strategy er en engelsk versjon av Design og strategi, utgitt av Routledge. Boka er oppgradert for et internasjonalt publikum og har mye nytt stoff. Ombrekkingen er kompleks, med en mengde elementer som skal plasseres på hver side: fotnoter, figurtekster og figurer, rammetekster, margtekster, innholdsfortegnelse i marg, titler og ikke minst brødtekst. Med andre ord – en spennende utfordring, og ekstra gøy å kunne produsere bøker for et internasjonalt marked.

02 design and strategy
01 design and strategy

Det har vært en glede å samarbeide med Bøk. Takk for et godt samarbeid og innsats med å brekke de 650 sidene i boken – med stor tålmodighet og profesjonalitet.

Wanda Grimsgaard, forfatter
07 design and strategy

Samarbeid

Boka har blitt til gjennom et tett samarbeid med forfatter Wanda Grimsgaard. Vår designer har sittet sammen med forfatter og perfeksjonert hver av de 650 sidene i boka. I slike produksjoner har vi god erfaring med å sitte sammen med kunden – det sikrer at vi alle jobber mot et felles mål og ser muligheter og fallgruver mens vi holder på. En annen fordel er at vi som designere blir mer inkludert i hele prosessen, og kan komme med innspill som kan forbedre både produksjonen, designet og språket.

16 design and strategy
09 design and strategy
11 design and strategy

Løsning

Boka baserer seg på de samme prinsippene som den norske boka, men har fått en ny, sprek farge. Som i Design og strategi, er det mange elementer som skal plasseres på hver side: fotnoter, figurtekster og figurer, rammetekster, margtekster, innholdsfortegnelse i marg, titler og ikke minst brødtekst. Boka har altså en høy grad av kompleksitet. For å sikre at elementene på sidene ble plassert riktig, og at man unngikk manuelle feil, har en stor del av ombrekkingen vært basert på automatiske prosesser og skript. Da plasseres elementer på sin rette plass på siden, på en effektiv og sikker måte. Disse løsningene, sammen med et tett samarbeid med forfatter, har bidratt til en smidig produksjon av Design and Strategy.

05 design and strategy
03 design and strategy