Bildet viser et oppslag av Valp. På venstre side er et helsides bilde av en hund som går i bånd. På høyre side er kapittelstart, med tittel og påfølgende tekst.

Valp og Hund

Valp og Hund er de perfekte bøkene for alle som har eller planlegger å få seg en hund. Forfatteren «brenner for å formidle oppdatert, vitenskapelig basert kunnskap om hund», og hun deler tips og triks om hvordan man kan oppdra en hund best mulig. Det har vært en fornøyelse å jobbe med bøker som har så mange flotte bilder av hunder.

Bildet viser et oppslag av Valp tatt ovenfra. På venstre side er det tekst og overskrifter, mens på høyre side er det et helsides bilde av en brun hund som løper

Løsning

Bøkene Valp og Hund gir oss en rekke råd og tips om hvordan man bør oppdra en hund. I tillegg til brødteksten har boka mange luftige punktlister, og flere av disse er satt opp som en checklist. Dette gjør det enkelt for leseren å bruke boka samtidig som man holder på med miljøtrening. Hvert kapittel innledes med et helsides bilde av en hund, i situasjoner som passer til kapittelets tema. Bilder av hunder har fått mye plass i bøkene og fungerer som naturlige lesepauser.

Bildet viser et oppslag med et helsidebilde av en hund med en leke i munnen, og tekst på motsatt side.
Utsnitt av boka. Her er det overskrift øverst, tekst og en punktliste på midten av siden.
Bildet viser et oppslag av Valp. På venstre side er et helsides bilde av en stor, sort hund som kikker mot tittelen på høyre side. På høyre side er kapittelstart, med tittel og påfølgende tekst.
Bildet viser en oppslått bok. Begge sidene har tekst og forskjellige nivåer av overskrifter.