Bildet viser et kapitteloppslag i boken «Hva er greia med meg». Dette kapittelet heter «Kapittel 6: Bevegelse (og lek!) booster psyken». Kapitteloppslaget er oransje og har en illustrasjon på venstre side av mennesker som spiller basketball, og noen hjerner med armer og ben som heier i bakgrunnen.

Hva er greia med meg – deg, og alle andre?

Kunden ønsket seg en bok som først og fremst snakker til ungdommen, men som også er tiltalende for de voksne. Boka er illustrert av forfatterens samboer, og de ønsket at de grafiske elementene i boka skulle samsvare med illustrasjonene. I dette prosjektet har vi designet både omslag og innmat.

Bildet viser et oppslag i boken som handler om seksualitet og legning. På venstre side er det en liste over ulike legninger man kan ha, og på høyre side er det illustrert en person som går på en regnbue.
Bildet viser omslaget til boken stående. Tittelen er stor og satt i gul på en rødoransje bakgrunn. Undertittelen er satt i en håndskrift. Nederst i høyre hjørnet ser man armene til en person som holder opp en bok.
Et nærbilde av innholdslisten til boken. Hvert kapittel har et stort kapittelnummer og er satt i hver sin farge som tas igjen senere i boken.

Løsning

Designet er laget med utgangspunkt i bokas illustrasjoner – vi ville gjenspeile den lekne og frie stilen. Fargepaletten er hentet fra illustrasjonene, og de grafiske elementene er tegnet i samme strek. For å ytterligere treffe målgruppen har vi brukt en håndskriftfont som minner om ungdommers skrift. Disse er brukt i fremhevede sitater og rammetekster. De fleste illustrasjonene er utfallende, med unntak av enkelte som er plassert i margen eller i tekstflyten og dermed underbygger designet og skaper helhet. Både fargekontrasten og den håndskrevne fonten er brukertestet hos målgruppen.

Bildet viser et oppslag i boken, hvor venstre side er en illustrasjon av en person med regulering. Høyre side er teksttung.
Et oppslag i boken hvor det er en rammetekst på venstre side og brødtekst på høyre. Rammeteksten har oransje bakgrunn.
Et nærbilde av en faktaboks. Den er satt opp med en håndtegnet strek under og over, samt en håndskrift som tittel.