Bildet viser et oppslag av Gravid tatt ovenfra. På venstre side er det tekst, mens på høyre side er det 4 illustrasjoner som viser ulike måter å amme en baby.

Gravid

Gravid er en faktabok om tiden fra unnfangelse til barseltid for deg som er, eller ønsker å bli, gravid. Boka selges i bokhandelen og er tilgjengelig for alle, og forlaget ønsket seg derfor et innbydende design som tiltrekker seg oppmerksomhet i bokhylla, samtidig som det kommer tydelig frem at innholdet er til å stole på.

Bildet viser et oppslag av Gravid tatt ovenfra. Det er en delstart, og hele oppslaget har en burgunder-farge. Delnummeret er nede i høyre hjørne og tittelen øverst på høyre side.
Bildet viser boken oppslått og er tatt fra en lav vinkel. På begge sider er det tekst, men på venstre tekstside er det en lyserosa tekstur på bakgrunnen

Løsning

Gravid er en bok som like gjerne leses delvis og kapittelvis som kronologisk. Det var derfor viktig med en tydelig navigasjon i boka. De 4 delene er markert med en mørk bakgrunnsfarge som er enkel å bla seg frem til, samtidig som delnummeret er strategisk plassert nederst på siden for å tilrettelegge for enkel navigasjon. Fargebruken forøvrig er i naturlige rødtoner. Kapitteltitlene går igjen på sidenes ytterkant, slik at de er lett synlige når man navigerer i boka. Boka inneholder vakre, helsides illustrasjoner som er fargelagt med vannmaling. Sammen med rødtonene, en stram grotesk font på brødteksten og en karakteristisk font på bokas titler, skaper de et helhetlig uttrykk som står i stil med bokas innhold.

Bildet er et nærbilde av en venstreside i Gravid. Selve siden inneholder kun tekst. I yttermargen står delnummer og tittel vertikalt på siden.
Bildet viser et oppslag av Gravid tatt ovenfra. På venstre side er det tekst, mens på høyre side er det to illustrasjoner som viser hvordan fosteret vokser fra uke 36 til uke 40
Bildet viser et oppslag av Gravid. På høyre side er det tekst, mens på venstre side vises en inseminasjon øverst, IVF i midten og ICSI nederst
Bildet viser et utsnitt av boka Gravid. Den viser en overskrift, punktliste med trekanter, og mer tekst under punktlisten
Bildet viser alle delsidene i Gravid. Hver delside har en burgunder farge. Boken er plassert slik at man ser Del 1, Del 2, osv., og viser en tydelig kontrast mellom fargen på delsidene og de vanlige sidene imellom.
Bildet viser et oppslag av Gravid. På venstre side er det tekst, mens på høyre side er det en helsides tabell.