Bildet viser en stabel av alle tre bøkene i serien, Nummer 8–10, på en lyseblå bakgrunn

Nummer 8–10

Nummer er et matematikkverk for ungdomstrinnet. Forlaget ønsket å lage et verk med en ny tilnærming til faget og som skulle bidra til at flere elever mestrer matematikk. For å oppnå målet var det viktig med nøye gjennomtenkte designvalg. Et sentralt grep var å lage en lett, luftig og oversiktlig layout, slik at elevene skulle få minst mulig motstand når de skulle lære seg det som, for mange, er krevende stoff. Nummer 8 ble tildelt sølv under Årets vakreste Bøker 2015.

Bildet viser en side i Nummer 8. På siden er det en del tekst, kapitteltittel øverst på siden og begreper i venstre marg
Bildet viser et oppslag tatt ovenfra av Nummer 8. Sidene har en beige bakgrunnsfarge for å skille oppsummeringen fra resten av sidene.

Løsning

De ulike kapitlene er delt inn med hver sin farge. Fargen går igjen i tekst og elementer, og den er også hentet opp i en halvsirkel som er plassert øverst i yttermargen. Halvsirkelen gjør det enkelt å se kapittelinndelingen når man blar gjennom boka. Sidene med oppsummeringsoppgaver har en lys bakgrunnsfarge som gjør at elevene raskt kan bla opp på disse sidene. Bruk av luft og skillelinjer hjelper elevene med å skille oppgavene fra hverandre, i tillegg til å gjøre oppgavene mindre overveldende.

Bildet viser et oppslag av boka tatt ovenfra. Teksten er satt i to spalter, med prikkelinjer mellom oppgavene for å skille dem fra hverandre.
Bildet viser et utsnitt av en bok. Øverst er en tittel, etterfulgt av tekst. Nederst på siden er et bilde av en mann som går i en trapp. I margen er ordforklaringer.

Dette læreverket i matematikk for 8. trinn er gjennomført, og signaliserer konsentrasjon og alvor for faget. Oppslagene som innleder kapitlene med fotografier gir et brudd mellom kapitlene. Format og binding gjør det lett å jobbe med boken oppslått på pulten.

Juryen i Årets vakreste Bøker 2015
Bildet viser et oppslag av en bok. Det er tekst på siden, sammen med en del trekanter og grafer. Midt på venstre side er en eksempelboks.