Bildet viser omslaget til leseboken og håndboken. Begge har tittelen "Synopsis" og en fargerik illustrasjon.

Synopsis – håndbok og lesebok

Fagbokforlaget ønsket å lage et litt annerledes, mer praktisk rettet norskverk. Synopsis-serien består av to bøker – Synopsis Håndbok og Synopsis Lesebok. Synopsis, som betyr overblikk, er et læreverk med et visuelt preg som gir en tydelig oversikt over norskfaget. Det var viktig for kunden at håndboka skulle bli informativ og forklarende for både svake og sterke elever. Med utgangspunkt i at elevene ikke leser boka fra perm til perm, har intuitiv navigasjon kombinert med god lesbarhet og visuell støtte vært nøkkelord i designet.

Bildet viser et oppslag i boken hvor det er vist en mal på en reklameanalyse.
Dette er et nærbilde av en liste som er nummerert. Første ord i listen er satt i oransje.

Da vi skulle vurdere hvilket designbyrå vi skulle bruke til å utarbeide Synopsis, var vi aldri i tvil om at Bøk var det rette valget. Vi har oppfordret Bøk til å bruke den faglige innsikten sin til å vurdere samspillet mellom tekst og eventuelle figurer og illustrasjoner. Bøk har kommet med forslag til forbedringer til det vi har levert, og har vist en unik evne til å lage et sluttprodukt som tilfredsstiller kravene til navigasjon og faglig presisjon i et moderne læreverk.

Aria Senemar, forlagsredaktør
Bildet viser en illustrasjon av en person som sitter på en benk. Bakgrunnsfargen er rosa.

Løsning

Det var viktig å lage et design som inkluderer alle elever i alderen 13–16, både sterke elever og elever med f.eks. lese- og skrivevansker. Med dette i tankene ble fonten Tisa Pro valgt, da den har egenskaper som gjør det enklere å skille like bokstaver fra hverandre, og dermed gjør det lettere å lese. Fargene i serien skulle være spreke, men likevel varme. Forskjellige typer navigasjonselementer har forskjellige farger, så det skal bli lettere å skille fra hverandre.

Dette bildet viser et oppslag med flere illustrasjoner av personer, samt brødtekst og oppgaver.

Synopsis Håndbok

Synopsis Håndbok er hovedkomponenten i Synopsis-serien. At boka skulle være informativ og forklarende for både svake og sterke elever har vært grunntanken bak designet. Boken er rikt illustrert av illustratør Magnus Lunde Engen, med utgangspunkt i layouten på boka. Illustrasjonene fungerer som forklarende bilder, eller infografikker, slik at boka blir mindre teksttung og elevene fort får overblikk over stoffet.

Dette bildet viser et nærbilde av hvordan fagartiklene i boken ser ut.
Dette bildet viser ryggen til begge bøkene, liggende oppå hverandre.

Synopsis Lesebok

Synopsis Lesebok er den mer «tradisjonelle» boka i serien. I tett samarbeid med bilderedaktør, ble de forskjellige tekstene tilpasset slik at bilde og tekst harmonerte på best mulig måte og fanget temaet i hver tekst. Leseboka henter designprinsipp og elementer fra Håndboka.

Dette bildet viser et teksttungt oppslag med margtekster og oppgaver.
Dette er et nærbilde av en margtekst.
Dette er et oppslag av en lese-tekst. På høyre side er det et utfallende bilde av to pingviner.