Et bilde av alle tre bøkene i serien. Grip teksten 1, 2 og 3. Bøkene ligger i en stabel.

Grip teksten

Grip teksten er et nyskrevet læreverk til fagfornyelsen og det nye norskfaget i videregående skole, vg1–vg3. Forlaget ønsket at designet skulle fremme stoffet og gjøre boka tilgjengelig og relevant for målgruppen. Vi har derfor hatt fokus på å skape god leseflyt og enkel navigasjon, og bruk av blant annet ikoner og farger har vært gode virkemidler for å få til dette.

Et oppslag fra boken hvor det blir presentert en tekst med tilhørende oppgaver. Øverst er det en faktaboks om forfatter av teksten.
Bildet viser hvordan en kapittelstart i boken ser ut. På venstre side er det et bilde av to personer som ser på en skjerm sammen, og på høyre side er det en kapitteltittel og brødtekst.
Et oppslag som viser hvordan oppgavedelen i boken ser ut.

Løsning

Hver bok i serien er delt inn i deler der hver del har fått sin egen farge. Dette skiller delene tydelig fra hverandre, samtidig som det gir designet et friskt uttrykk. Vi har gitt boka romslige venstremarger med plass til både bildetekster, ordforklaringer, henvisninger til andre tekster i boka og ikoner som peker mot de forskjellige tekstelementene i flyten. Dette gir en fin ro og leseflyt til hovedteksten, som sammen med elementene i margen hjelper leseren å navigere gjennom boka. Alle bøkene avsluttes med en tekstsamling, som med korte forfatterportretter, lange tekstutdrag og avsluttende oppgaver har fått et designuttrykk som skiller seg tydelig fra de andre delene, samtidig som slektskapet er i varetatt.

Et oppslag som viser hvordan oppgavedelen i boken ser ut. Oppgave-delene er fargekodet etter hvilket kapittel den tilhører.
Bildet viser et utsnitt av et oppslag hvor vi ser et tenkepause-ikon i marg, en boks med farget bakgrunn og en annen boks med strek i marg.
Dette oppslaget viser en boks med strek i marg og en annen boks med farget bakgrunn. Øverst på venstre side er det en illustrasjon.
Dette er et nærbilde av et oppgave-ikon.
Dette bildet viser skrive-pause ikonet til boken, og en illustrasjon av en jente med skolesekk.