Bilder viser et oppslag i boken hvor det er en collage av ulike lapper feieren pleide å feste på døren til boligeierne.

Feieren kommer i morgen!

Feieren kommer i morgen! er en jubileumsbok for Feiemesternes Landsforening, utgitt i forbindelse med deres 75-årsjubileum i 2020. Boka er laget både for fagfolk og personer som er interesserte i feiefagets historie. Den har et klassisk typografisk oppsett og er rikt illustrert med historiske bilder av feiere og feiefaget gjennom tidene.

Bildet viser et kapitteloppslag i boken med en logo i margen og et bilde av fire syklende feiere.
Bildet viser et oppslag i boken hvor den ene siden har et helside bilde av en skannet avisside.

Løsning

Temaet for boka understrekes gjennom et klassisk design og bruk av askebrun farge i ulike nyanser. Det var ønskelig med mange bilder i boka, uten at dette skulle gå på bekostning av leseflyten. I midten av boka er det derfor en del som kun er dedikert til bilder, samtidig som hvert oppslag er rikt illustrert. Delsidene blir en naturlig pause i boka. Disse sidene er satt med hvit tekst på en askefarget bakgrunn, og fungerer som et navigasjonselement for leseren.

Bildet viser et oppslag med en skannet avisside, et utfallende bilde og et bilde i margen.
Bildet viser omslaget med klaffen brettet ut.

Omslag

Bokas omslag gjenspeiler både layouten og temaet på ulike måter. Tittelen er inspirert av de gamle varsel-lappene beboere fikk festet på døren dagen før feieren kom, hvor det sto, nettopp, «Feieren kommer i morgen!». Den «varselgule» fargen fra lappene er tatt opp i tittelen, og skaper en fin kontrast til den askemørke bakgrunnen. Bildet på omslaget illustrerer hvordan feieren går gjennom asketung luft, og ved å ta i bruk ubestrøket papir på smussomslaget forsterkes denne illusjonen. For å skape en helhet er teksten satt i samme font som deler av materien, og har samme plassering som delsidene.

Bildet viser boken stående.
Bildet viser et nærbilde av boka. I venstre hjørne er det bilde av gamle bygninger. På sidene er det tekst, og forskjellige nivåer av overskrifter.
Bildet viser et nærbilde av kapittel-tittelen.