Bildet viser et utsnitt av en side i Visjon 2. Øverst på høyre siden er det en illustrasjon, som viser et diagram.

Visjon 2

Visjon 2 – Markedsføring og ledelse for vg3 bygger videre på designet av siste utgave av Visjon 1, først og fremst i form av tydeligere navigering. Men mens Visjon 1 har et tydelig fargeskille for hver del, har Visjon 2 i stedet en farge for hvert kapittel. Boka har i tillegg fått et lettere uttrykk med nye skrifttyper og større bilder, i tillegg til et større spekter av farger. Visjon 1 og Visjon 2 vant bronse i BELMA Awards 2022.

Bildet viser et oppslag av en bok, tatt ovenfra. Det er tekst på begge sidene, men også fargerike tabeller. De har en sterk oransje-farger på tabelltittel, og ellers brukes lys oransje og lilla.
Bildet viser et kapitteloppslag av en bok tatt ovenfra. På venstre side er et bilde av en gutt som strekker seg. På høyre side er det tekst, samt kapittelnummer 11 og tittel.

Løsning

Kunden ønsket et tydeligere skille mellom de ulike kapitlene, noe som resulterte i en regnbuefarget palett. Fargene er utformet med universell utforming i tankene, og de er derfor justert slik at kontrasten og lesbarheten er god nok selv med spreke farger. For å tydeliggjøre skillet ytterligere et det satt inn et farget element i yttermargen, slik at fargene kommer tydelig frem også når man blar kjapt gjennom boka. I tillegg har vi valgt å bruke to farger i figurene – kapittelfargen og en farge fra et annet kapittel. Dette er med på å skape en helhet i bokas uttrykk.

Bildet viser et nærbilde av kanten på boka. Her ser man at de ulike kapitlene har ulik farge på kanten av sidene – fra rød til grønn og blå.
Bildet viser et utsnitt av innholdsfortegnelsen. Her ser man at hvert kapittel har sin farge på tittelen. Her vises oransje, grønn og blå.
Bildet viser et utsnitt av en side. Siden er lys blå, mens det er en mørkere blåfarge i margen. Øverst på siden er det et ikon som er hvitt med blå bakgrunn, og som bryter mellom den lyse og mørke blåfargen.
Bildet viser et oppslag av Visjon 2 tatt ovenfra. På begge sider er det tekst på nedre halvdel, mens det er utfallende bilde øverst. På venstre side vises en himmel med skyer, men det er en gutt i Superman-kostyme på høyre side