Bildet viser et oppslag en av bok med tekst. På 2/3 av siden å venstre side, er det en lilla bakgrunn på teksten, med en illustrasjon av en robot. På høyre side er det en illustrasjon av en buss, butikk og mennesker

Visjon 1

Visjon 1, en lærebok i markedsføring og ledelse for vg2, har kommet i ny drakt. Kunden ønsket seg en tydeligere inndeling av de forskjellige delene i boka, samt et sprekere uttrykk. Nye elementer skulle også på plass, som skulle fremheves på hver side. Resultatet har blitt en fargerik bok som kombinerer tekst med informative figurer og faktiske eksempler. Alle elementene er tydelig skilt fra hverandre ved hjelp av ikoner og grafiske elementer, for å hjelpe leseren å navigere gjennom boka. Visjon 1 og Visjon 2 vant bronse i BELMA Awards 2022.

Bildet viser et oppslag av en bok med tekst. I midten av venstre side er det en turkis bakgrunn på teksten, sammen med et bilde av kjeks. Øverst på høyre side er det en illustrasjon av en pyramide.
Bildet viser et oppslag av en bok, med rosa bakgrunnsfarge. Teksten er satt i to spalter.

Løsning

Mens forrige utgave hadde en gjennomgående farge, har boka nå én farge for hver av de fire delene. Ikke bare gjør det at boka får et friskt uttrykk, det blir også lettere for elevene å finne frem til de forskjellige delene, siden fargene vises tydelig på kanten av boka. Eksempeltekster er satt med farget bakgrunn, noe som gir et tydelig skille og en pause fra resten av teksten i boka. Rammetekstene bryter litt med designet gjennom bruk av store bilder og en bakgrunnsfarge som er hentet fra de ulike bildene. De settes gjerne på helsider. Ikoner brukes til oppgaver, både til diskusjonsoppgaver i teksten, men også på oppgavesidene bakerst i hvert kapittel.

Bildet viser et nærbilde av en bokside. Det er en turkis stiplet linje rundt en tekst som har tittelen «Til diskusjon». Øverst i venstre hjørne av boksen er et ikon: to turkise snakkebobler.
Bildet viser et oppslag av en bok med tekst. På venstre side er en illustrasjon.