Bildet viser et oppslag tatt ovenfra. På venstre side er det tekst. På høyre side er det flere bilder satt sammen i en kollasj.

Drama – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift

Drama – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift blir utgitt to ganger i året av Universitetsforlaget. Det er et rikt illustrert tidsskrift med en stram grid, og plasseringen av bildene er med på å skape dynamikk på sidene. På de mer teksttunge sidene brytes tekstflyten med større og fargerike sitater.

Bildet viser et oppslag tatt ovenfra. På høyre side er tekst i to spalter. På venstre side er det tre store bilder i en grid.
Bildet viser to utgaver av Drama som ligger oppå hverandre.

Parallellpublisering

Parallellpublisering betyr – som ordet tilsier – at tekst publiseres på forskjellige plattformer samtidig. I tidsskrifter, som f.eks. Drama, er parallellpublisering en tidsbesparende og sikker måte å dele innhold med leserne på. Den samme artikkelen som sendes til trykk, lastes samtidig opp på tidsskriftets nettside. Dermed unngår man arbeidet med å lage en nettversjon i etterkant, og sikrer identisk innhold på de ulike plattformene.

Den internasjonale standarden for XML-koding, JATS (Journal Article Tag Suite), brukes ofte i tidsskriftproduksjon. I Bøk har vi utviklet rutiner og produksjonsmetoder som gjør konverteringen mellom de ulike plattformene sømløs og effektiv.

Bildet viser et oppslag. Det er et helsides bilde av to klovner. Øverst til venstre står tittelen i sort.
Bildet er en skjermdump av Idunn. Bildet viser hvordan en artikkel ser ut på plattformen til Universitetsforlaget.
Bildet viser hvordan artikkelen ser ut på Idunn, Universitetsforlagets publiseringsplattform
Bildet er et nærbilde av innholdsfortegnelsen til Drama.