Bildet viser et nærbilde av en kapittelstart hvor det står «Spørsmål og spørsmålstyper».

Veiledningsmetodikk

Veiledningsmetodikk er en oppslagsbok som kan brukes som en håndbok. Målgruppen er studenter i lærerutdanning og sykepleierutdanning, politiet, forsvaret og Røde Kors. Boka er delt inn i 4 deler. Den ene delen er en metodedel som er delt inn i ulike temaer, og kunden ønsket at denne delen skulle skilles tydelig fra de tre andre.

Bildet viser et oppslag hvor tittelen er "Kontakt og kontrakt". Det er en illustrasjon av to damer som står og prater sammen nederst på høyre side.
Bildet viser et nærbilde av figurteksten i boken.

Løsning

Veiledningsmetodikk har fått et iøynefallende design. Fargene er nedtonet, slik at illustrasjonene kommer til sin rett, men er fortsatt spenstig i fargebruken. Bruken av piler går igjen i bokas design – de brukes både på delsider, i figurtekster, i punktlister og som et dekorativt element i metodedelen. Metodedelen er skilt ut fra resten av boka ved at den har et farget felt i toppen og bunnen av sidene. Dette gjør at brukeren enkelt finner frem til de forskjellige metodene, som tross alt er den viktigste delen i boka.

Bildet viser et oppslag med mye tekst og en informasjonsgrafikk nederst på høyre side.

Veiledningsmetodikk er en bok som vi skulle revitalisere i forbindelse med en ny utgave. Det var derfor viktig å tenke helt nytt omkring designet. Bøk klarte å levere på akkurat det vi ønsket oss. Et overraskende, iøynefallende, men like fullt et funksjonelt design som har blitt godt mottatt. Her har Bøk vist oss at noen bøker tåler luft, masse luft. Perfekt for denne bokas oppbygning. Designet viste seg å stå fjellstøtt da vi senere laget en tilpasset utgave av boka for Røde Kors, Veiledning i Røde Kors.

Bente Aas Sjursen, manusredaktør
Bildet viser et nærbilde av en side i boken hvor det forekommer en margtekst.

Brukervennlig design

I forrige utgave så man at mange skrev egne notater i boka. Derfor gjorde vi et designgrep ved å legge inn sider hvor leseren kunne skrive egne notater. I tillegg er det brukt brede marger, slik at det også her er plass til notater.

Bildet viser en delstart hvor det er satt av en hvit side på venstre side for notater.
Bildet viser en utsnitt av en side hvor det er en punktliste og ordet «jeg» er fremhevet i fet.