05 samenes historie fra 1751 til 2010

Samenes historie

Samenes historie består at to bøker, en frem til 1750, og en fra 1751 til 2010. Begge bøkene er akademiske titler fulle av historiske hendelser fra samenes historie. De har en luftig og flott layout som gir assosiasjoner til typiske praktbøker. Typografisk sett er bøkene satt på en tradisjonell måte, med bruk av en serif-font, kapiteler i titler og lite tykkelseskontrast når det kommer til skrifttyper og størrelser. Samtidig er det innslag av moderne typografi i kolumnetitler og på kapittelsidene. En luftig layout med brede marger legger til rette for bruk av store bilder og illustrasjoner.

Bildet viser en delstart i boken. Venstre side har en lilla bakgrunnsfarge og et sort/hvitt bilde, på høyre side er det kapittel-tittel og en stor initial.
08 samenes historie fra 1751 til 2010
07 samenes historie fra 1751 til 2010

Tegning av kart

En rekke historiske kart skulle moderniseres for Samenes historie. En del av jobben har derfor vært å fargelegge eldre skanninger, justere vektorgrafikk og ikke minst tegne nye kart og gjøre dem redigerbare. For å skape et helhetlig uttrykk gjennom hele boka, valgte vi å bruke samme formspråk, fargepalett og skrifttype.

I kartene er det brukt ulike snitt og forskjellig størrelser på tekst for å skille ulike navn fra hverandre. Navn på elver og innsjøer er satt i kursiv, de viktigste byene i fet skrift, og land står med store bokstaver. Et kvalitetsarbeid er gjort for å påse at alle kartene i bøkene, nye og gamle, ble riktige og med riktige konvensjoner.

10 samenes historie fra 1751 til 2010
Bildet viser et oppslag i boken hvor det er et lite bilde av en mann i margen.
06 samenes historie fra 1751 til 2010
Bildet viser et oppslag med mye tekst og et bilde øverst på venstre side.