Bildet viser et oppslag av en bok tatt ovenfra. Det er tekst på begge sider. På høyre side er det en figur, som viser en trekant. Det er farget yttermarg.

SFO-serien

Dette er en bokserie på fem bøker der temaet er skolefritidsordningen (SFO). De følger en mal, men det var ønskelig å bygge en identitet til serien med et tydelig særpreg. Materien og omslaget bruker samme farger og uttrykk for å gi serien, og hver enkelt bok, et helhetlig design.

Bildet viser et nærbilde av en bok. Det er tekst, og i midten er det et sitat som er skilt ut ved en strek i kanten og i en annen font.
Bildet viser fem bøker som ligger oppå hverandre i en vifte. Alle har ulik farge på omslaget og i ytterkanten. Fra toppen: rosa, mørkeblå, grumsete grønn, mørkegrønn og burgunder
Bildet viser et oppslag av en bok med tekst tatt ovenfra.

Løsning

Hver bok har sin egen farge, som brukes i mellomtitler, rammetekster, refleksjonsoppgaver og figurer. Fargen brukes også i ytterkanten av sidene som et element som går igjen i alle bøkene, både for å skape en helhetlig layout og for å enkelt kunne skille bøkene fra hverandre.

Refleksjonsoppgavene har fått et symbol som viser en «reflekterende person», basert på illustrasjonene som er brukt på omslagene. Den samme fonten brukes både på omslaget, i materien og på figurer. Dette, sammen med fargebruk og symboler, gir en tydelig sammenheng både mellom omslag og innhold, og mellom de enkelte bøkene i serien.

Bildet viser et nærbilde av bok. Det er tekst på begge sider, men på den ene siden er det en «refleksjonsoppgave». Den er satt i rosa, og har et abstrakt ikon av en person i margen.
Bildet viser et nærbilde av en bok. Det er farger i ytterkanten.