02 hva er en bedrift

Hva er en bedrift?

Hva er en bedrift? gir en innføring i bedrifters rolle i økonomi og samfunn. Boka inneholder både illustrasjoner, tabeller, rammetekster og formler. Utfordringen for Bøk har vært å sette alle disse elementene sammen på en måte som gjør at de ikke forstyrrer leseflyten, men i stedet blir en del av den.

06 hva er en bedrift
05 hva er en bedrift

Løsning

I Hva er en bedrift? finner vi både figurer, tabeller, formler, oppgaver og forskjellige typer rammetekster. Med så mange forskjellige elementer har det vært viktig å gi boka et ryddig uttrykk og et helhetlig design. Vi har derfor valgt å bruke en grønnfarge som går igjen i alle figurer, rammer og tabeller. Alle illustrasjonene er tegnet i samme stil, og de forskjellige rammetekstene skilles tydelig fra hverandre ved hjelp av farge, rammer eller en strek i margen.

01 hva er en bedrift
03 hva er en bedrift
04 hva er en bedrift