06 Engelsk 8 10

Engelsk 8–10

Engelsk 8–10 er et nytt engelskverk for ungdomstrinnet, 8–10 trinn, som del av fagfornyelsen. Dette er en revisjon av Connect 8–10, som vi også tidligere har designet og brukket om. I dette nye verket har vi videreført designelementer og navigasjon som fungerer bra, og ellers videreutviklet og løftet designet ytterligere.

01 Engelsk 8 10
09 Engelsk 8 10
04 Engelsk 8 10

Løsning

Hovedfokus for designprossessen har vært å skape et spennende og dynamisk design som samtidig er ryddig og lett å navigere i for elevene. Vi har derfor gitt boken gode yttermarger i et lyst raster som strukturerer og knytter sekundærinformasjon som gloser, ikoner, bilder, faktatekster og andre tekstforklaringer fortløpende til hovedtekstene. Dette skaper et godt skille til hovedteksten og skaper ro og god leseflyt.

Variasjon i bildestørrelser som helsider, halvsider og margbilder, med spennende bildeutsnitt og farger, gir boken liv og dynamikk.

03 Engelsk 8 10
05 Engelsk 8 10
07 Engelsk 8 10
08 Engelsk 8 10