Bildet viser hvordan et intervju er designet i boken Religion og etikk.

Religion og etikk

Religion og etikk er et læreverk for videregående skole. Kunden ønsket et stilrent design med store bilder og få grafiske elementer. Ikke ulikt andre lærebøker, inneholder Religion og etikk mange ulike oppgavetyper. Kunden ønsket derfor at de forskjellige oppgavetypene skulle være enkle å skille fra hverandre, og at elever og lærere enkelt kan finne frem til dem, uavhengig av kapittel.

Bildet viser et oppslag i boken hvor bildene er plassert i toppen av sattspeilet.
Bildet viser et eksempel på et kapitteloppslag i Religion og etikk.
Bildet viser hvordan refleksjonsspørsmålene er designet

Løsning

Bokas satsspeil er asymmetrisk, med brede yttermarger. Margene skaper luft og en følelse av letthet i designet. Kapittelsidene har en farget bakgrunn, slik at det er enkelt for leseren å se hvor et nytt kapittel begynner. Hvert kapittel starter med et intervju av en person på samme alder som bokas målgruppe. Disse sidene har fått en mer magasinlignende layout som skiller dem fra resten av innholdet i boka. Bildene i boka er hovedsakelig plassert utfallende, men uten å skjule sidetallet. For å fremheve bildene ytterligere er det brukt en bakgrunnsfarge på bildeteksten som også er med på å skape identitet.

Gjennomgående i boka er det satt inn hellige tekster fra de ulike religionene. Disse er satt med en lilla bakgrunnsfarge og i en dekorativ font, både for å understreke det hellige, men også for å skape en god kontrast til brødteksten. Refleksjonsspørsmål er satt i en ramme med en farget fane i ytterkant, noe som skiller dem fra brødteksten og tilrettelegger for god navigasjon. Titler skilles også tydelig fra brødteksten ved hjelp av en stor skriftstørrelse, samtidig som de er satt i bokens hovedfarge, rød.

Bildet viser et oppslag med et heldekkende bilde på venstre side.
Bildet viser hvordan bildeteksten er designet i boka.
Bildet viser et oppslag i boken med tekst på høyre side og et bilde plassert øverst på venstre side