Bildet viser en kapittelstart i boken Moment

Moment vg1–vg3

Moment vg1–vg3 er et norskverk for studieforberedende. Boka er skrevet på både nynorsk og bokmål, og introduserer elevene til et bredt spekter av temaer ved hjelp av blant annet tekst og illustrasjoner. Bøk har stått for ombrekkingen av bokserien.

Bildet viser en delstart i boken Moment

Hos Bøk har vi hatt en partner som med stor tålmodighet, usvikelig leveringsdyktighet og imponerende fagkunnskap har stått sammen med oss gjennom hele den komplekse prosessen en bokproduksjon er. De har funnet løsninger der vi ikke trodde det var mulig og på alle måter bidratt til at produksjonsfasen har blitt optimal.

Kirsten Kalleberg, redaktør
Bildet viser et oppslag i boken bestående av brødtekst, sitat og et bilde med bildetekst

Produksjon av bøker

Bøk har god erfaring med å tilrettelegge og tilpasse maler fra eksterne designere i bøker vi brekker om. Ofte må vi tilpasse eller justere designet eller layouten for å kunne effektivisere produksjonen, eller vi må legge til elementer som ikke var inkluderte i tidligere runder hos designer. Da er det viktig å inkludere alle parter, slik at både ombrekker, designer og redaktører blir fornøyde med resultatet. Moment-serien er et eksempel på bøker produsert hos Bøk, hvor vi har stått for implementasjon av malen og ombrekking.

Bildet viser et oppslag i boken med to store bilder, bildetekst og brødtekst. På bokens ytterkant er det et navigasjonselement som indikerer hvor det starter et nytt kapittel og hvor stort det er.
Bildet viser en detalj av fanen som presenterer "Eksempel på leserinnlegg"