Bildet viser omslagene av bøkene Forsvarsdepartementets historie 1 og 2

Forsvarsdepartementets historie

Forsvarsdepartementets historie – bind 1 & 2 tar for seg de største begivenhetene i de militære departementenes historie i Norge. Vi har både designet, brukket om og laget omslaget til bokserien. Ideen bak designet var at det skulle stå i stil til temaet og de historiske bildene, med utgangspunkt i tradisjonell typografi.

Bilde av bok med omslag med folie og smussomslag.
Bildet viser et nærbilde av en mellomtittel i boken.
Bildet viser et oppslag hvor det er et sort bilde av to menn og en bildetekst.
Bildet viser omslag uten smussomslag med tittelen påsatt med hvit folie.

Løsning

Det symmetriske satsspeilet og den tradisjonelle typografien underbygger det historiske temaet. Brede marger skaper luft på sidene og er med på å gi boka et luksuriøst preg. Brødteksten er satt med en antikva-font, mens mindre tekstelementer er satt med en grotesk font. Bildene er plassert i et asymmetrisk gridsystem som skaper en fin kontrast til det ellers stramme satsspeilet. Som støttefarge er det brukt en lys bruntone som sender tankene bakover i tid. Designgrepene er subtile, men likevel effektfulle, noe vi mener passer denne boka godt.

Bildet viser en bildeside i boken, bestående av tre bilder.
Bildet viser omslaget til boken og bokens rygg.
Bildet viser en kapittelstart i boken. Den er sentrert og satt i versaler.
Bildet viser et oppslag hvor det er en informasjonsgrafikk. Oppslaget har en beige bakgrunn.