Bildet viser en stabel av fire omslag av tidsskriftet Plan.

Plan – tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling, gis ut fire ganger i året. Plan er ett av flere tidsskrifter som parallellpubliseres. Det vil si at det publiseres både i trykt versjon og på tidsskriftets nettside samtidig.

Bildet viser en tabell i tidsskriftet Plan.
Bildet viser et oppslag hvor en ny artikkel starter.
Bildet viser en stabel av tidsskrifter hvor man tydelig ser at de er fargekodet.

Løsning

Hver utgave av Plan har forskjellig farge, som vises på omslaget og på sidenes ytterkanter. I tillegg er illustrasjoner og andre grafiske elementer satt i den samme fargen, noe som skaper et helhetlig inntrykk. Layouten består av en stram grid, og en kreativ bruk av denne gjør at bilder skaper luft og dynamikk i et ellers teksttungt tidsskrift.

Bildet viser et oppslag hvor er ny artikkel starter.
Bildet viser et sitat i tidsskriftet.