Grafisk design

Å designe lærebok i grafisk design er nært et drømmeprosjekt for en grafisk designer. Denne læreboka retter seg mot elever i videregående skolen, men er også relevant for andre som ønsker å lære seg faget. Bøk har lagt vekt på en tydelig og god designmessig standard, med nøye valg av typografi, farger og symbolikk. Boken og nettressursen gir en innføring i de grunnleggende prinsippene for grafisk design – prinsipper som vi jobber etter hver dag selv.

Kunde
Fagbokforlaget
Levert
design / omslag / layout / ombrekking / nettside
Grafisk design, visning av omslag
Grafisk design, visning av omslag
Grafisk design, visning av oppslag

Et asymmetrisk satsspeil med elementer i høyremarg er med på å gi en god leseflyt.

Grafisk design, nærbilde av typografi

Rød som kontrastfarge gir et tydelig og ryddig skille mellom de ulike tekstelementene.

Grafisk design nettside

Nettressursen har samme uttrykk som læreboka – tydelig og kraftfull.