Bilder av frem- og baksiden av visittkort til Charger. Baksiden er hvit, med Charger sin logo, som er sort tekst, med en oransje pil der A-en skulle vært. Forsiden er oransje med en diagonal hvitt felt nede i venstre hjørne. Nederst er logoen, mens det står kontaktinfo på det oransje feltet.

Identitet for konsulentfirmaet Charger

Charger er et konsulentfirma som jobber med rådgivning og konsulentbistand rettet mot bedrifter som ønsker å utnytte sitt fulle potensiale. Bøk står for designet av Chargers visuelle identitet, inkludert logo, utforming av nettside, markedsmateriell og Office-maler.

Løsning

I arbeidet med det visuelle var det viktig å få frem at Charger skal gi en boost – en økning av salg og effektivitet – for bedriftene de samarbeider med. Dette er symbolisert både med pilen i logoen og den energiske profilfargen. Vi har også stått for bilderedaksjonen på nettsiden, hvor det var viktig å fremheve den gode energien og stemningen som Charger skaper. Det har i tillegg blitt utviklet en designmanual.

Bildet viser for- og baksiden til brevarket til Charger. Baksiden er oransje, mens nede i venstre hjørne er det et diagonalt hvitt felt. På forsiden er disse feltene motsatt, og all tekst står på den hvite bakgrunnen.
Bildet viser to skjermdumper av Charger sin nettside. Navigasjon og footer, samt de fleste farge-blokker blokker og knapper er oransje. Det er også bilder av folk som gjør ekstremsport, for å understreke energien Charger bidrar med.