Bildet viser forsiden til nettressursen, hvor de ulike temaene i boken er presentert: Identitet, english around the world, citizenship, indigenous peoples og my grammar.

Echo – læreverk og nettressurs

Echo er et læreverk i engelsk for 8.–10. trinn, bestående av en tekstbok og en nettressurs hvor elevene kan høre lydklipp, se filmer, lese lengre tekster og høre boka som lydbok. Hovedfokuset i designprosessen var å tilgjengeliggjøre skjønnlitterære tekster for elever på ungdomstrinnet, med fokus på rene tekstflater og minimalt med sekundært innhold.

Bildet viser et oppslag i boken Echo. På venstre side er det en kapitteloverskrift og en sangtekst. På høyre side er det et bilde av en gruppe mennesker foran et hus, og en oppgavetekst under.

Læreverk

I boka var hovedfokuset å oppnå en god leseflyt, uten for mange forstyrrelser i hovedteksten. Viktig informasjon og oppgaver ble derfor lagt til starten og slutten av hver tekst. Gloser er subtilt markert i teksten med en enkel understreking, og forklart nederst på siden.

Vi sto også for bilderedaksjonen, i et tett samarbeid med forlaget, som gjorde at produksjonen av boka ble mer dynamisk og bildeutvalget kunne tilpasses underveis. Oppdraget som bilderedaktør lå i å veilede elevene til forståelse og refleksjon og innby til gjenkjennelse. I tillegg var det viktig å gjøre teksten godt lesbar ved å bryte opp lange tekstblokker med ulike bildetyper, og peke ut over det tekstlige innholdet, siden tverrfaglighet er et sentralt element i fagfornyelsen.

Bildet viser et oppslag i boken Echo. Venstre side er helt oransje, med teksten "Part 1", mens på høyre side er det et bilde av et barn med revemaske og teksten "identity".

Echo er et smykke. Nysatsningen vår for engelsk ungdomstrinn fremstår som en skattkiste. Grunntanken i vårt nye læreverk er å presentere gode tekster til elevene, med vekt på utforming og bilderedaksjon som samspiller med innholdet. Vi traff blink med Bøk som har levert et tvers igjennom tiltalende og gjennomtenkt design. «Læreverkets utforming inspirerer til arbeid med engelskfaget», ifølge tilbakemeldinger fra lærere og elever. Oppdragsforståelse og interesse for innholdet i Echo sørget for tydelig sammenheng mellom form og innhold i tekstsamling og nettressurs. Takk for godt og fruktbart samarbeid!

Eva Rief, forlagsredaktør
Bildet viser tre skjermdumper av delen av boken som heter "English around the world" satt sammen i en collage. Hvert bilde viser de ulike oppgavetypene: text, video og audio.
Bildet viser et utsnitt av en skjermdump fra siden "Citizenship" i nettressursen. Fanen "text" er fremhevet.

Nettressurs

Nettressursen ble til gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom designere hos Bøk og UX-designer hos Fagbokforlaget. Sammen med bokas redaktør, utviklet vi nettressursen med målgruppens behov og ønsker i fokus.

Bokas form og oppbygging speiles i nettressursen, med fokus på enkelhet og navigasjon, universell utforming og en best mulig brukeropplevelse. Grafiske elementer som ikoner og farge ble hentet fra boka og tilpasset nett. Resultatet ble et estetisk og intuitivt design, der målet er å guide brukerne – lærere og elever – til innholdet på en tydelig måte. Både wireframes og styleguide er tilpasset nettbrett.

Tekst, videoer, lydfiler og Lesson plans (for lærerne) er hovedinnholdet på sidene, i tillegg til forskjellige typer støtteinnhold. Vi la derfor opp til en hovedspalte, og en margspalte der man kan finne støtteinnhold som f.eks. filtreringsmuligheter, gloser, oppgaver og kompetansemål. I tillegg har nettressursen fått et tydelig toppfelt med søkemuligheter, noe som er viktig med tanke på å finne annet innhold på siden.

Bildet viser en skjermdump fra nettressursen. Skjermdumpen er av oppgave 4.1 First nations, hvor det er tekst, bilde og et lydklipp.
Bildet viser utformingen av de ulike temaene i boken/nettressursen. De har hver sin farge og en font som passer godt til målgruppen.