04 innføring i sannsynlighetsregning og statistikk

Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk

Bøk har stått for design og ombrekking av den 8. utgaven av Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk. Boka har i underkant av tusen formler, og er svært kompleks. I tillegg til formler har boka mange tabeller og figurer, samt forskjellige tekstelementer som definisjoner, oppgaver, regler og eksempler. Målgruppen er studenter i økonomiske/administrative fag og ingeniørfag. En viktig del av prosjektet var dermed å gjøre informasjonen oversiktlig for studentene.

02 innføring i sannsynlighetsregning og statistikk
01 innføring i sannsynlighetsregning og statistikk

Løsning

I en bok med så mange ulike elementer er det viktig med en ryddig og gjennomført layout. Boka har fått en utvidet fargepalett som bidrar til å enkelt skille de forskjelllige elementene, som definisjoner og regler, fra hverandre. De ulike tekstene er plassert i rammer med hver sin bakgrunnsfarge. Tilhørende tabeller og figurer er satt med de samme fargene, for å enkelt se hvilken tekst de hører til.

En stor del av jobben har vært å plassere alle de 975 formlene på en ryddig og nøyaktig måte. Bøker med formler er ofte mer komplekse, siden det er flere ting å ta hensyn til. Her er et øye for detaljer og en god dose tålmodighet viktig.

03 innføring i sannsynlighetsregning og statistikk
05 innføring i sannsynlighetsregning og statistikk