FRISK og SYK

FRISK og SYK er en serie med pensumbøker og nettressurser for sykepleiestudenter. Bøkene har en kompleks materie med mange forskjellige elementer i hvert oppslag og over 10 000 stikkord til sammen. Dette krever tekniske og kreative løsninger i produksjonen. Vi har tatt i bruk både skript og GREP-søk for å utføre større operasjoner, og vi har som vanlig brukt stilsettet LaboStyles™ for å få en effektiv produksjonsgang.

Manusredaktør Anne Marie Gjeldnes har kommentert samarbeidet: «Bøk leverer hver gang, og noen ganger imponerer de meg. Som når Susann tok hånd om FRISK og SYK, det største prosjektet vi har med ca. 1600 boksider. Her er det et vell av illustrasjoner, tabeller, margtekster og forskjellige typer tekst som skal framheves på ulike måter. Bøk moderniserte layouten fra tidligere utgaver, og Susann rodde i havn en komplisert ombrekking på en forbilledlig måte. Og takk for Labostyles™, et nyttig verktøy som jeg ikke ville ha vært foruten.»

Kunde
Cappelen Damm Akademisk
Levert
design / layout / ombrekking
Frisk og Syk, visning av side
Frisk og Syk, visning av oppslag

Kari C. Toverud CMI (sertifisert medisinsk illustratør) har vært billedredaktør og medisinsk hovedillustratør på verkene.

Frisk og Syk, visning av oppslag
Frisk og Syk, visning av oppslag med stikkord

Stikkordene har forskjellig utseende basert på både viktighetsgrad og om henvisningen er til boken eller nettressursen. Dette blir utført med en rekke GREP-søk gjort i en bestemt rekkefølge. Henvisninger til nettressursene og bøkene er samlet ved å generere stikkord fra flere dokumenter. Med et så tungt dokument kunne det ta opp mot 15 minutter å generere.

Frisk og syk, noen som blar i boken