Prosjekthistorie

Synopsis

«Da vi skulle vurdere hvilket designbyrå vi skulle bruke til å utarbeide Synopsis, var vi aldri i tvil om at Bøk var det rette valget. Vi har oppfordret Bøk til å bruke den faglige innsikten sin til å vurdere samspillet mellom tekst og eventuelle figurer og illustrasjoner. Susann har kommet med forslag til forbedringer til det vi har levert, og har vist en unik evne til å lage et sluttprodukt som tilfredsstiller kravene til navigasjon og faglig presisjon i et moderne læreverk.»

Forlagsredaktør Aria Senemar

Kunde
Fagbokforlaget
Levert
design / omslag / layout / ombrekking
Cover håndbok

Invitasjon til designkonkurranse


I april 2019 ble Bøk kontaktet av redaktørene Aria Senemar og Anne Dorthea Molven i Fagbokforlaget: «Vi i Fagbokforlaget skal gi ut et helt nytt norskverk for ungdomstrinnet til fagfornyelsen i 2020. Til dette trenger vi en dyktig grafisk formgiver. Forlaget har hatt gode erfaringer med dere, så det er naturlig å ta kontakt med dere. For å finne det beste konseptet for vårt verk ønsker vi å arrangere en designkonkurranse med 4 ulike designere.»


Vi fikk et spennende notat fra forlaget om hva de ønsker å få til i skolen med dette norskverket. Susann, Camilla og Tora fikk møte redaktørene og Nicholas With fra produksjonsavdelingen. Vi stilte en rekke spørsmål for å forstå mest mulig av oppgaven, og noterte flittig. Samtalen fløt godt, syntes vi, og vi håpet at følelsen var gjensidig.

Fagbokforlaget Bøk 08391

Fagbokforlagets redaktører Aria Senemar og Anne Dorthea Molven.

Fagbokforlaget Bøk 08424

Bilderedaktør Heidi Wexelsen Goksøyr i nøye gjennomgang med Susann.

Å lage et nytt og litt annerledes norskverk


Fagbokforlaget hadde gjort observasjoner blant norsklærere og elever som inviterte til nytenkning. De ønsket et litt annerledes, mer praktisk rettet norskverk. Basert på notater fra informasjonsmøtet og deler av manus, satte Susann i gang med oppgaven. Manuset besto av mer tekst enn vi hadde sett for oss, og siden forlaget ønsket å lage en håndbok med et tydelig visuelt preg, tillot vi oss å gjøre om deler av teksten til figurer og illustrasjoner. Nok en gang opplevde vi at Bøks designprosess var et godt rammeverk for vårt interne arbeid, og vi trakk veksler fra flere av våre erfarne grafiske designere. Susann tok også eierskap til prosjektet, som for hennes del faktisk var hennes første egne design av et læreverk.


Konseptet ble godt mottatt i forlaget da vi holdt presentasjonen vår. Vi krysset fingrene for at vi hadde vunnet designkonkurransen, og ble ganske optimistiske da den ene redaktøren sa «det var akkurat noe slikt jeg håpet på at kunne lages».

Fagbokforlaget Bøk 08512

Designer Susann i et av mange arbeidsmøter med Fagbokforlaget.

Et oppslagsverk for alle elever


Hovedkomponenten i Synopsis-serien er Synopsis Håndbok. Synopsis betyr overblikk, og vi har hele tiden vært opptatt av at designet skal gjenspeile tittelen. Sammen med forlaget har vi ønsket å lage en bok som gir et tydelig overblikk over norskfaget. Håndboka skal være informativ og forklarende for både svake og sterke elever.


Vi vet at elevene som regel ikke leser boka fra perm til perm, så vi har vektlagt intuitiv navigasjon kombinert med god lesbarhet og visuell støtte. Sammen med forlaget har vi igjennom hele prosessen tenkt: Hvordan kan vi framstille teksten på best mulig måte? Vi har sittet sammen på arbeidsmøter og vurdert ulike alternativer. Løsningen har blitt å bruke ulike illustrasjoner og figurer i kombinasjon med vanlig tekst der det er formålstjenlig.


Les mer om det kommende læreverket her: Synopsis

Lesebok omslag

Læreverket er rikt illustert av Magnus Lunde Engen.

Første oppslag høyrevridd

Fargekontraster og visuelle elementer guider leseren gjennom i boka.

Andre oppslag høyrevridd

Illustrasjoner og figurer i kombinasjon med vanlig tekst gjør et ellers teksttungt oppslag lesbart og levende.