Bildet viser et køapitteloppslag i boken

De vanskeligste årene

De vanskeligste årene er Oslo grafiske fagforening (Ogf) sin jubileumsbok i anledning deres 150 års jubileum – en fagforening Bøk er en del av. Da målgruppen for boka er organiserte i grafisk bransje, ønsket kunden et design som speilet dette. Designet måtte også ta høyde for de mange historiske bildene som skulle vises frem. Boka skulle ta utgangspunkt i Fellesforbundets profil, men ha sin egen identitet.

Bildet viser et eksempel på et oppslag med bilder i en dynamisk grid og nummerert bildetekst

I anledning vårt 150-årsjubileum leverte Bøk design og ombrekking av vår jubileumsbok. De bistod også med rådgivning. Prosessen var ryddig og effektiv. Vi er svært godt fornøyd med resultatet, som ble levert på kort tid, og til riktig tid. Kvaliteten er også meget god.

Carsten Østby Håkonsen, nestleder i avd. 850, Oslo grafiske fagforening
Bildet viser et detaljfoto av hjelpepilen som er brukt i bildetekstene.
Bildet viser et oppslag i boken med rosa bakgrunnsfarge

Løsning

Designet av boka er inspirert av tysk typografi, og er basert på en grid bestående av syv kolonner. Griden brukes aktivt ved plassering av bilder på siden, og bidrar til å skape en dynamisk layout. Noen av bildene har bildetekster med hjelpepiler og nummerering for å guide leseren til riktig bilde. Sidetallene er plassert i yttermargen, som gjør dem lett å se når man blir i boka.

Kunden ønsket å ta utgangspunkt i Fellesforbundets profil, som blant annet tar i bruk mønster basert på sirkler. Disse blir brukt gjennomgående i designet som et dekorelement, sammen med farger fra fargepaletten. Tekstelementer som skiller seg fra resten av boka er plassert på fargede sider.

Bildet viser et oppslag av bilder plassert i en dynamisk grid.
Bildet viser hvordan sidetallene er plassert gjennomgående i boken.

Omslag

Omslaget bygger på samme prinsipper og grid som innmaten. Det er lagt inn klaffer, slik at boken blir stivere og mer slitesterk. Innholdsfortegnelsen er plassert på den ene klaffen, slik at den alltid er tilgjengelig for leseren.

Bildet viser hvordan innholdslisten er plassert på bokens klaff
Bildet viser omslaget til boka