01 NK rapporter

Rapporter for Kulturrådet

Rapportene for Kulturrådet består av en bok-mal og en rapport-mal. Selv om formatet og designet på omslagene er forskjellig, bruker de tilnærmet likt oppsett inni boka, med like fonter og uttrykk. Bøk står for produksjon av rapportene og omslaget.

Bildet viser et teksttungt oppslag, hvor man tydelig kan se bokens satsspeil.
Bildet viser et oppslag hvor det er et stort bilde på venstre side og tekst på høyre.
Bildet viser hvordan kapittelstarten i rapportene ser ut.

Løsning

Omslagene er satt opp i maler basert på designet. Malene gjør at produksjonen er effektiv, og man sikrer at alle omslagene i de ulike seriene er like. Ryggbredden på bøkene varierer ofte, og her er det viktig å sikre at kundens retningslinjer følges, spesielt med tanke på størrelser på tekst og logo relativt til ryggbredden.

I tillegg til ombrekking av rapportene, tegner vi grafer og diagrammer. Da rapportene ofte er teksttunge, bidrar figurene med drypp av spreke farger.

Bildet viser et oppslag med grafer og diagrammer i spreke farger.
Nærbilde av en informasjonsgrafikk i spreke farger.
Nærbilde av flere ulike tittelnivåer.
Bildet viser et oppslag i boken med kapittelstart, mellomtittel og brødtekst.