Bildet viser omslaget av boken som er et bilde av Vibeke Løkkeberg. Tittelen på boken er preget ned i permen.

Vibeke Løkkeberg. En kunstnerbiografi

Å designe en praktbok for en kunstner som Vibeke Løkkeberg er alltid stas for en designer. Med design av både materie, omslag og smussomslag fikk vi muligheten til å skape et helhetlig, diskre og elegant design. Gjennom bruk av duse farger i kombinasjon med analoge bilder fra Vibekes private album skaper designet både ro og nysgjerrighet for lesere som ønsker å vite mer om Vibekes historie.

Bildet viser en delstart, hvor høyre side er turkis med deltittel og nummer på. På venstre side er det et avisutklipp og bildetekst.
Bildet viser omslaget med smussomslag utenpå. Bildet er av Vibeke Løkkeberg og tittel på boken er satt i hvitt.

Det er et vakkert og tydelig bokdesign, et bokdesign som er Vibeke Løkkebergs kunstnerskap verdig. På omslaget er det et fotografi hvor Løkkeberg er lett gjenkjennelig, men det er ikke blant de mest typiske bildene av henne. Det gir leseren en forventning om at man kan oppdage noe man ikke visste fra før.


Når man ser nærmere på boken, blir man gradvis mer oppmerksom på designerens grep. På permen: det svake ekkoet av smussomlagets foto sammen med den blindpregede tittelen; fargene på for- og baksats og delsidene; det hvite kapitelbåndet, det lysegrønne lesebåndet. Alt diskret elegant.

Kristin Eliassen, redaktør
Bildet viser et oppslag i boken hvor det er et rutenett med ulike bilder av Vibeke.
Bildet viser et nærbilde av at tittelen er preget ned i permen på boken.

Løsning

På smussomslaget er et bilde av Vibeke Løkkeberg i sort-hvitt, printet på ubehandlet papir med tekstur. Det samme bildet er brukt på permen, men her i en dusere valør, og med tittelen preget. Sammen med det hvite kapittelbåndet, et lysegrønt silkebånd og den duse fargen på for- og baksatsen gir dette leserne et tydelig hint om hva som venter videre når de åpner boka.

Bruken av avdempede virkemidler gjentas i materien. Satsspeil, linjeavstand og skrifttype gir den store tekstmengden god lesbarhet. Bildene er ryddig og enkelt presentert – noen enkeltvis, andre samlet i en grid som kan minne om gamle fotoalbum, noe som passer godt til de historiske bildene fra Vibekes karriere og privatliv.

Dette bildet viser et oppslag hvor det er et utfallende bilde av en jente på høyre side.
Dette er et nærbilde av boken hvor det er tekst på venstre side og et sort/hvitt bilde av Vibeke og en mann på høyre side.