Prosjekthistorie

Norges lover

Vi har produsert Norges lover for Fagbokforlaget i 11 år, og i 2019 sannsynligvis den siste papirutgaven. Produksjonen har stilt høye krav til oss, både teknisk og på detaljnivå i produksjonen. Det er en kompleks bok, og det sier seg selv at det kan ikke kan forekomme feil i lovene.

Kunde
Fagbokforlaget
Levert
XML / layout / ombrekking
Ansatt som ser på skjerm

En effektiv produksjonsprosess

Det å produsere Norges lover har vært en omstendelig og ansvarsfull jobb, hvor faste rutiner og riktig bruk av teknologi har vært viktig. Gjennom flere år brukte vi ombrekkingsverktøyet FrameMaker, men etter hvert ble det behov for en høyere grad av automatisering. Dermed utviklet vi en funksjonell produksjonsprosess: Bokus-kodete filer ble tilsendt fra Lovdata og konvertert til vårt egenproduserte XML-system BokusXML (XLST). Deretter ble filene konvertert til, og direkte ombrukket i, XLS-FO ved hjelp av AntennaHouse. Dersom du ikke forstår disse begrepene er du ikke alene. Har lyst til å vite mer? Ta kontakt med vår utvikler, Martin.

Faste rutiner og riktig bruk av teknologi har vært viktig

Norges lover, visning omslag

Det kan ikke forekomme feil i lovene

Vi har sikret feilfritt resultat gjennom et intenst korrekturarbeid, som er spesielt krevende ettersom det stort sett er rettelser i notereferansene, som er skrevet i 5,63 punktstørrelse. Professor Inge Lorange Backer har vært ekstremt nøye i korrekturlesingen, og foretrakk alltid å få sideutskrifter (enkeltsider) brakt inn til sitt kontor på det juridiske fakultet. Ett år kjørte Martin direkte til professorens hjemmekontor – med siste korrekturbunke – og banket på døra med varme ark fra printeren i Tåsenveien. Da smilte han godt!

Sisteutgaven ble feiret med gravøl

Sisteutgaven av Norges lover ble feiret med gravøl på det juridiske faktultet våren 2019. For Bøks del var gravølet en blanding av vemod og nostalgi, men også optimisme med tanke på å bruke ny teknologi for innhenting av lovinformasjon. Vi må innrømme at vi synes det er trist å tenke på at vi ikke lenger kan holde Norges lover i hendene og kjenne hvordan den sakte, men sikkert blir tyngre. Bøkene har hatt en viktig rolle i samfunnsutviklingen i Norge, og de røde bindene har signalisert landets verdier. Symbolsk nok er den første loven i Norges lover selve Grunnloven, og den siste er Lov 20 des 2018 nr. 121 om endringer i statsborgerloven.

Det er trist å tenke på at vi ikke lenger kan holde Norges lover i hendene og kjenne hvordan den sakte, men sikkert blir tyngre

Norges lover, visning tittelside
Norges lover, visning oppslag

Produksjonen har stilt høye krav til tekniske løsninger for å dekke en kompleks logikk for kolumnetitler.

Norges lover, visning oppslag
Ansatte blar i Norges lover