Bildet viser en stabel av arbeidsbøkene og teoriboken til Norsk grammatikk

Norsk grammatikk – norsk som andrespråk

Norsk grammatikk er et læreverk for ungdom og voksne som lærer norsk som andrespråk, og for lærere som underviser i dette faget. Tanken er at et innbydende design, flotte illustrasjoner og et ryddig oppsett av tekst og tabeller vil være med på å senke terskelen for å lære seg et nytt språk. Serien består av en teoribok og to arbeidsbøker. Bøk har stått for ombrekking og design av omslaget.

Bildet viser et oppslag i arbeidsboken
Bildet viser et oppslag med en rekke tabeller.
Bildet viser hvordan oppgavesider kan se ut i Norsk grammatikk.

Løsning

Norsk grammatikk-bøkene er delt inn i tre deler: Setninger, Ord og ordklasser og Tekstsammenheng, hvor hver del har sin egen farge for å enkelt skille dem fra hverandre. Teoriboka har mange eksempler på tekst og ordstilling, og den største jobben har vært å sette alle disse eksemplene opp på en ryddig måte som gjør det enkelt for leserne å se sammenhengen. I tillegg har boka bilder, snakkebobler, rammetekster, tabeller, margtekster og henvisninger til arbeidsbøkene. Det har vært en spennende og utfordrende jobb å plassere alle de ulike elementene på en oversiktlig måte, for å skape en god brukeropplevelse for leseren.

Et detaljbilde av oppgaver og en boks hvor ordene som skal settes inn i oppgavene presenteres.
Bildet vise et oppslag med en rekke forskjellige elementer, som bilder, oppgaver og bokser.
Bildet viser en oppgaveside i boken med en illustrasjon av to personer i midten.