Bildet viser håndboken og tekstbolken liggende oppå hverandre. På omslaget er det bilde av en steintrapp.

Stein på stein

Stein på stein er trinn 2 i et læreverk for voksne innvandrere som ønsker å videreutvikle ferdighetene sine i norsk. Læreverket består av 3 bøker: På vei, Stein på stein og På berget. På vei ble designet og brukket hos Bøk i 2018. Stein på stein tar utgangspunkt i denne, men kunden ønsket å videreutvikle designet ved å introdusere nye symboler og fremhevinger, samt å gi boka et mer moderne og roligere uttrykk enn forgjengeren. Vi har laget både tekst- og arbeidsbøkene i serien.

Bildet viser et oppslag i boken hvor det er grammatikk på venstre side og ordliste til kapittel 5 på høyre side.
05 stein på stein

Løsning

Stein på stein har fått et moderne, magasinpreget uttrykk. Boka er oversiktlig og godt lesbar, noe som er spesielt viktig siden brukerne har norsk som andrespråk. Bøkene i serien er designet slik at man kjenner igjen hovedtrekkene, samtidig som hver bok har sitt eget uttrykk.

Arbeidsboka består av ulike oppgaver man må løse ved å skrive direkte i boka. Brukertesting var derfor en viktig del av prosessen, for å finne ut hvor mye luft man måtte ha over hver skrivelinje. Håndskriften vår er ofte større enn teksten i boka, så det var viktig at det var nok plass til å skrive, og ikke ble for trangt mellom hver linje.

03 stein på stein
04 stein på stein
06 stein på stein