På vei

Forlaget ønsket et redesign av På vei – en lærebok i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Vi gjorde nøye vurderinger på fontvalg, farger og symbolikk for å lage en lett forståelig bok som kunne nå ut til alle kulturer og i tillegg være tilgjengelig for lesesvake.

Kunde
Cappelen Damm
Levert
design / omslag / layout / ombrekking
Ansatt som blar i bok
På vei, visning av omslag
På vei, visning av tittelside
På vei, visning av oppslag
På vei, visning av oppslag
På vei, visning av oppslag
På vei, visning av omslag